Piibel.NET
Psalmid (Laulud)Psalm
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Jumala muutumatu heldus Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul.

  Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas; ei ole Jumala kartust tema silma ees.
Sest temale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata.
Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus, ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast;
ta mõtleb nurjatust oma voodis, ta jääb seisma teele, mis pole hea, ta ei põlga kurja.

  Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni.
Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi; Issand, sa päästad inimesi ja loomi.
Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.
Nad saavad söönuks su koja küllusest, ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast.
Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust.

  Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt!
Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal ja õelate käsi ärgu peletagu mind!
Seal on kukkunud, kes teevad nurjatust; nad on maha paisatud ega suuda enam tõusta.