Piibel.NET
Saalomoni TarkuseraamatSaalomoni tark.
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Tarkus ajaloos Seesama tarkus hoidis maailmale tehtud esimest isa, kes üksikuna oli loodud, ja päästis tema ta üleastumisest
ning andis temale meelevalla valitseda kõige üle.
Aga kui siis ülekohtune oma vihas tarkusest taganes, hukkus ta vennatapu raevuhoost.
Kui maa oli tema pärast üle ujutatud, siis päästis selle jälle tarkus, juhtides õiget lihtsa puu varal.
Ja kui rahvad üksmeelses kurjuses olid segadusse sattunud, oli tarkus see, kes tundis ära õige ja hoidis teda laitmatuna Jumala ees ning laskis tal kindlaks jääda, hoolimata armastusest poja vastu.
Samuti päästis tarkus õige jumalakartmatute hukatusest, kui see põgenes tule eest, mis langes viie linna peale;
nende kurjuse tunnistuseks on: veelgi suitsev laastatud maa, valel ajal viljakandvad taimed ja soolasammas, mis seisab uskmatu hinge mälestusmärgina.
Sest tarkuse põlgajad tegid iseendile kahju mitte ainult sellepärast, et nad ei mõistnud head, vaid nad jätsid elavaile ka mälestuse oma rumalusest, et nende eksimused ei jääks unustusse.
Tarkus päästis aga hädast need, kes teda teenisid.
Tema juhatas tasastele teedele õige, kes põgenes venna viha eest, näitas temale Jumala riiki ja andis teadmisi pühadest asjadest, tegi ta rikkaks vaevapõlves ja suurendas tema töö vilja.
Kui ahnuse pärast talle liiga tehti, siis aitas teda tarkus ja tegi ta rikkaks.
See kaitses teda vaenlaste eest ja tegi julgeks varitsejate vastu. See juhtis teda läbi ägedast võitlusest, et ta mõistaks, et jumalakartus on võimsam kui kõik muu.
Tarkus ei hüljanud müüdud õiget, vaid päästis tema patust.
Tarkus läks koos temaga vangimajja ega jätnud teda maha, kui ta oli ahelais, kuni ta tõi temale valitsuskepi ja võimu tema rõhujate üle, näitas tema pilkajaid valelikena ja andis temale igavese au.
Päästmine Egiptusest Tarkus päästis pühitsetud rahva ja laitmatu soo rahva käest, kes neid rõhus.
Ta läks Issanda sulase hinge, astudes vastu kardetavaile kuningaile imetegude ja ennustusmärkidega.
Pühitsetuile andis ta tasu nende vaevade eest, ta juhatas neid imelisel teel, oli neile varjuks päeval ja tähtede säraks öösel.
Ta viis nad läbi Punasest merest, juhtides läbi rohke vee.
Aga nende vaenlased ta uputas ära, vee kobrutades üles põhjatust sügavusest.
Sellepärast rüüstasid õiged jumalakartmatuid ja ülistasid, Issand, sinu püha nime, kiites üksmeelselt sinu kaitsvat kätt.
Sest tarkus avas tummade suu ja tegi kõnekaks väetite keele.