Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Jeesuse mäejutlus Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse
 kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega
 mõõdetakse ka teile!

Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
 silmas aga ei märka?

Või kuidas sa võid oma vennale öelda: „Lase ma tõmban pinnu
 sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk?

Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja
 siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!

Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke
 oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega
 ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage,
 ja teile avatakse,

sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale
 avatakse!

Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub
 leiba, ent tema annab talle kivi?

Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma
 lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head
 neile, kes teda paluvad!

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile
 teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja
 Prohvetid.

Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on
 tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt
 sisse!

Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja
 pisut on neid, kes selle leiavad.

Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde
 lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid!

Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata
 kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt?

Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu
 halba vilja.

Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda
 head vilja.

Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja
 visatakse tulle.

Küllap te tunnete nad ära nende viljast!
Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa
 taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on
 taevas.

Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me
 ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja
 ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?”

Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud,
 minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!

Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb,
 sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.

Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning
 sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli
 rajatud kaljule.

Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei
 tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.

Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning
 sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine
 oli ränk.”

Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et
 rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,

sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda
 nagu nende kirjatundjad.