Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
30Hoiatus Egiptuse abi eest Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu Vaimuta, lisades patule patu,
kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suust, et põgeneda vaarao kaitse alla ja otsida varju Egiptuses.
Seepärast tuleb vaarao kaitse teile häbiks ja Egiptuse varju alla kippumine teotuseks.
Sest kuigi ta vürstid on Soanis ja ta käskjalad on jõudnud Haanessi,
jäävad kõik häbisse rahva pärast, kellest neil ei ole kasu, kes ei ole abiks ega kasuks, vaid häbiks ja koguni teotuseks.
Ennustus Lõunamaa Jõehobu kohta: Läbi häda ja viletsuse maa, kust on pärit ema- ja isalõvid, mürkmaod ja lendmaod, viivad nad eeslite seljas oma rikkused ja kaamelite küürudel varandused rahvale, kellest ei ole kasu.
Et Egiptuse abi on tühine ja asjatu, siis ma nimetan seda „Paigalpüsiv tormakus”.

  Nüüd mine kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks, ikka ja igavesti!
Sest nad on tõrges rahvas, valelikud lapsed, lapsed, kes ei taha kuulda Issanda õpetust,
kes ütlevad nägijaile: „Ärge nähke!” ja ennustajaile: „Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda, ennustage pettepilte,
taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli Pühaga!”
Seepärast ütleb Iisraeli Püha nõnda: Kuna te põlgate seda sõna ning loodate vale ja riugaste peale, ja toetute nende peale,
siis on see süü teile otsekui väljavajunud müüriosa kõrges praoga müüris, mis variseb äkitselt, silmapilgu jooksul,
ja puruneb, nagu puruneb potissepa kruus, mis pekstakse armuta puruks, nõnda et tükkidest ei leidu kildu, millega võtta leest tuld või ammutada lombist vett.
Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli Püha: Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole seda tahtnud,
vaid ütlete: Ei, me põgeneme hobuste seljas! - sellepärast peategi põgenema - ja: Nobedal ratsul tahame sõita! - sellepärast ongi teie jälitajad kärmed.
Tuhat põgeneb üheainsa ähvardaja eest, teie põgenete viie ähvardaja eest, kuni teist jääb jääk, mis on otsekui lipuvarras mäetipul või lipp künkal.
Issand tõotab oma rahvale armu anda Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda, ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes teda ootavad.

  Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam
 nuta! Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes
 ta vastab sulle.

Issand annab teile küll hädaleiba ja viletsusevett, kuid su
 õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su
 õpetajaid.

Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute
 paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!”

Siis sa rüvetad oma hõbedaga kaetud nikerdatud kujud ja oma
 kullaga karratud valatud kujud: sa viskad need ära otsekui mingi
 jälkuse. „Välja!” ütled sa neile.

Siis annab tema vihma su seemnele, mida sa külvad põllule, ja
 maa saagist leiba, mis on toitev ja rammus; sel päeval sööb su kari
 avaral karjamaal.

Härjad ja eeslid, kellega haritakse põldu, söövad oblikatega
 segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja hanguga.

Ja igal kõrgemal mäel ja igal kerkival künkal on ojasid voolava
 veega suurel tapapäeval, kui tornid langevad.

Siis on kuu valgus nagu päikese valgus, ja päikese valgus on
 seitsmekordne otsekui seitsme päeva valgus, päeval, kui Issand seob
 oma rahva vigastusi ja parandab tema löögihaavu.

Issand karistab Assurit Vaata, Issanda nimi tuleb kaugelt, ta viha põleb ja suitsupilv on ränk; ta huuled on täis sajatust ja ta keel on otsekui hävitav tuli.
Tema hingus on tulvava jõe sarnane, mis ulatub kaelani, et lennutada paganaid õnnetusikkesse ja panna rahvaste lõuapäradesse eksiteele juhtivad suulised.
Siis te laulate otsekui püha pühitsemise ööl ja rõõmustate südamest otsekui vilepilliga käija, kes läheb Issanda mäele, Iisraeli Kalju juurde.
Ja Issand annab kuulda oma võimsat häält ja näha oma käsivarre laskumist maruvihas hävitava tuleleegina koos paduvihma ja äikese ning raheteradega.
Jah, Assur ehmub Issanda häälest, kui ta vitsaga peksab.
Ja iga määratud kepihoop, mis Issand laseb langeda tema peale, sünnib trummide ja kannelde saatel, kui ta ägedas võitluses tema vastu sõdib.
Sest ammusest ajast on valmis põletuspaik - see on ka kuninga jaoks. Sügavaks ja laiaks on see tehtud, tuleriidas on ohtrasti tuld ja puid; Issanda hingus, otsekui väävlijõgi, süütab selle.