Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Paabeli kuninga ike on talutav Juuda kuninga Sidkija, Joosija poja valitsemise alguses tuli
 Jeremijale Issandalt see sõna; ta ütles:

„Issand ütles mulle nõnda: Valmista enesele köidikud ja
 ikkepuud ning pane need enesele kaela!

Läkita siis need Edomi kuningale, Moabi kuningale,
 ammonlaste kuningale, Tüürose kuningale ja Siidoni kuningale
 käskjalgade kaudu, kes tulevad Jeruusalemma Juuda kuninga
 Sidkija juurde,

ja käsi neid öelda oma isandaile: Nõnda ütleb vägede
 Issand, Iisraeli Jumal: Öelge oma isandaile nõnda:

Mina olen teinud maa, inimesed ja loomad, kes maa peal on,
 oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarre abil, ja ma annan
 need sellele, kes minu silmis õige on.

Ja nüüd annan ma kõik need maad oma sulase, Paabeli kuninga
 Nebukadnetsari kätte, ja ma annan temale ka metsloomad teda
 teenima.

Ja kõik rahvad peavad teenima teda ja tema poega ja
 pojapoega, kuni tuleb temagi aeg ja paljud rahvad ja suured
 kuningad sunnivad tedagi teenima.

Ja seda rahvast ja seda kuningriiki, kes tõrgub teenimast
 teda, Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja kes ei anna oma kaela
 Paabeli kuninga ikke alla, seda rahvast ma nuhtlen mõõga ja
 nälja ja katkuga, ütleb Issand, kuni ma teen neile tema käe
 läbi lõpu.

Teie ärge kuulake oma prohveteid ja ennustajaid ning
 unenägusid, samuti mitte märkide seletajaid ja nõidu, kes teile
 räägivad ja ütlevad: Te ei hakka teenima Paabeli kuningat!

Sest nemad kuulutavad teile valet, selleks et teid
 eemaldada teie oma maalt, et mina peaksin teid ära tõukama,
 mistõttu te hukkute.

Aga selle rahva, kes viib oma kaela Paabeli kuninga ikke
 alla ja teenib teda, jätan ma tema oma maale, ütleb Issand, ja
 ta võib seda harida ning elada sel maal.

Ja Juuda kuningale Sidkijale rääkisin ma kõik needsamad
 sõnad, öeldes: Andke oma kaelad Paabeli kuninga ikke alla ja
 teenige teda ja tema rahvast, siis te jääte elama!

Miks peaksite surema, sina ja su rahvas, mõõga, nälja ja
 katku läbi, nõnda nagu Issand on tõotanud rahvale, kes ei taha
 teenida Paabeli kuningat?

Ja ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile räägivad
 ja ütlevad: „Te ei hakka teenima Paabeli kuningat!”, sest nad
 kuulutavad teile valet.

Sest mina ei ole neid läkitanud, ütleb Issand; ometi
 kuulutavad nad valet minu nimel, selleks et ma tõukaksin teid
 ära ja et te hukkuksite, teie ja need prohvetid, kes teile
 kuulutavad.

Ja preestritele ja kogu sellele rahvale ma rääkisin,
 öeldes: Nõnda ütleb Issand: Ärge kuulake oma prohvetite sõnu,
 kes teile kuulutavad, öeldes: „Vaata, Issanda koja riistad
 tuuakse nüüd varsti Paabelist tagasi”, sest nad kuulutavad teile
 valet!

Ärge kuulake neid, teenige Paabeli kuningat, siis te jääte
 elama! Miks peaks see linn saama varemeiks?

Kui nad siiski on prohvetid ja kui neil on Issanda sõna,
 siis nad palugu ometi vägede Issandat, et riistu, mis on jäänud
 Issanda kotta ja kuningakotta, ei viidaks Paabelisse!

Sest nõnda ütleb vägede Issand sammaste, vaskmere, aluste
 ja muude riistade kohta, mis on veel jäänud siia linna

ja mida Paabeli kuningas Nebukadnetsar ära ei võtnud, kui ta
 Jeruusalemmast viis Paabelisse vangi Juuda kuninga Jekonja,
 Joojakimi poja, ja kõik Juuda ja Jeruusalemma suurnikud,

sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, riistade
 kohta, mis on jäänud Issanda kotta ja Juuda kuningakotta ja
 Jeruusalemma:

Need viiakse Paabelisse ja need jäävad sinna selle
 päevani, kui ma tunnen muret nende pärast, ütleb Issand, ja toon
 need ära ning panen tagasi siia paika!”