Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Ennustus Jeruusalemma hävitamisest Sõna, mis Jeremijale tuli Issandalt, kui kuningas Sidkija
 läkitas Pashuri, Malkija poja, ja preester Sefanja, Maaseja poja,
 temale ütlema:

„Küsi ometi Issandalt meile nõu, sest Paabeli kuningas
 Nebukadnetsar sõdib meie vastu! Vahest talitab Issand meiega
 kõigi oma imetegude eeskujul, nõnda et ta läheb ära meie
 kallalt?”

Ja Jeremija vastas neile: „Öelge Sidkijale nõnda:
Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma pööran ümber
 sõjariistad, mis teil käes on, millega te väljaspool müüri
 sõdite Paabeli kuninga ja kaldealaste vastu, kes teid piiravad, ja
 kogun need selle linna keskele.

Ja mina ise sõdin teie vastu väljasirutatud käe ja vägeva
 käsivarrega vihas ja raevus ja suures meelepahas.

Ja ma löön maha selles linnas asujad, niihästi inimesed kui
 loomad: nad surevad suurde katku.

Ja seejärel, ütleb Issand, annan ma Sidkija, Juuda kuninga,
 ja tema sulased ja rahva, need, kes sellesse linna katkust,
 mõõgast ja näljast on üle jäänud, Paabeli kuninga Nebukadnetsari
 kätte, ja nende vaenlaste kätte, nende kätte, kes püüavad nende
 elu. Ja tema lööb nad maha mõõgateraga, ta ei kurvasta nende
 pärast, ei anna armu ega halasta.

Ja ütle sellele rahvale: Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma
 panen teie ette elu tee ja surma tee!

Kes jääb sellesse linna, see sureb mõõga läbi ning nälga ja
 katku; aga kes läheb välja ja alistub teid piiravatele
 kaldealastele, see jääb elama ja võib pidada oma hinge enesele
 saagiks.

Sest ma olen pööranud oma palge selle linna vastu
 õnnetuseks, aga mitte õnneks, ütleb Issand; linn antakse Paabeli
 kuninga kätte ja ta põletab selle tulega.

Ennustused Juuda kuningatele Ja ütle Juuda kuningakojale: Kuulge Issanda sõna!

  Taaveti sugu! Nõnda ütleb Issand: Mõistke igal hommikul õiget kohut ja päästke riisutu rõhuja käest, et mu viha ei süttiks nagu tuli ega põleks kustutamata teie kurjade tegude pärast!

  Vaata, ma olen su vastu, sina, oru elanik, tasandiku kalju, ütleb Issand. Teie ütlete: „Kes astub alla meile vastu ja kes tuleb meie eluasemeisse?”
Aga mina nuhtlen teid teie tegude vilja mööda, ütleb Issand; ma süütan teie metsas tule ja see neelab kogu teie ümbruskonna.”