Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Jeesus ja abielurikkuja naine Aga Jeesus läks Õlimäele.
Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli
 tema juurde ning ta istus ja õpetas neid.

Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud
 naise, panid ta keskele seisma

ja ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, see naine tabati
 abielurikkumiselt.

Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata.
 Mida nüüd sina ütled?”

Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda
 süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale.

Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja
 ütles neile: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena
 kiviga!”

Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale.
Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates,
 jäid üksnes tema ja keskel seisev naine.

Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, kus nad on?
 Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?”

Tema ütles: „Ei keegi, Issand!” Aga Jeesus ütles: „Ega minagi
 mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!”]

Jeesus on maailma valgus Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes
 järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.”

Siis ütlesid variserid talle: „Sina tunnistad iseenese kohta,
 sinu tunnistus ei ole õige.”

Jeesus kostis: „Isegi kui ma enese kohta tunnistan, on minu
 tunnistus õige, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen.
 Aga teie ei tea, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen.

Teie mõistate kohut maailma kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle.
Aga kui ma mõistangi kohut, siis on minu otsus õige, sest mina
 ei ole üksi, vaid minuga on Isa, kes minu on saatnud.

Ja peale selle on ka teie Seadusesse kirjutatud, et kahe
 inimese tunnistus on õige.

Mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta
 tunnistab Isa, kes minu on saatnud.”

Siis nad ütlesid talle: „Kus on sinu Isa?” Jeesus vastas: „Teie
 ei tunne mind ega minu Isa. Kui te tunneksite mind, tunneksite te ka mu
 Isa.”

Neid sõnu rääkis Jeesus pühakojas aardekirstu juures õpetades,
 ja ükski ei vahistanud teda, sest tema tund ei olnud veel tulnud.

Jeesus ei ole sellest maailmast Siis ütles Jeesus neile taas: „Mina lähen ära ja te otsite mind,
 ja te surete oma pattudesse. Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie
 tulla.”

Nüüd ütlesid juudid: „Kas ta ehk kavatseb ennast tappa, et ta
 ütleb: Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla?”

Ja Jeesus ütles neile: „Teie olete alt, mina ülalt. Teie olete
 sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast.

Ma just ütlesin teile, et te surete oma pattudesse; sest kui te ei
 usu, et mina olen see, siis te surete oma pattudesse.”

Nüüd nad küsisid temalt: „Kes sa siis oled?” Jeesus ütles neile:
 „Mis ma üldse teiega räägin?

Mul on palju rääkida teie kohta, ka kohut mõista. Kuid tema, kes
 minu on saatnud, on tõene, ja mina räägin maailmale vaid seda, mida
 ma temalt olen kuulnud.”

Nad ei saanud aru, et ta rääkis neile Isast.
Siis ütles Jeesus: „Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te
 mõistate, et mina olen see ja et ma ei tee midagi iseenesest, vaid
 räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud.

Ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind
 üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib.”

Kui ta seda rääkis, hakkasid temasse uskuma paljud.
Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte
 minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid

ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”
Nad vastasid talle: „Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi
 orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?”

Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks,
 kes teeb pattu, on patu ori.

Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks.
Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.
Ma tean, et te olete Aabrahami järglased, kuid te otsite
 võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse.

Mina räägin, mida ma olen näinud oma Isa juures, ja teie teete,
 mida te olete kuulnud oma isalt.”

Nad kostsid: „Meie isa on Aabraham.” Jeesus ütles neile:
 „Kui te oleksite Aabrahami lapsed, siis te teeksite Aabrahami tegusid.

Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind - inimest, kes ma olen
 teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei
 ole Aabraham teinud.

Teie teete oma isa tegusid.” Nad ütlesid talle: „Meie ei ole
 sündinud liiderdamisest, meil on üks isa - Jumal.”

Jeesus ütles neile: „Kui Jumal oleks teie Isa, siis te
 armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina
 ei ole ju tulnud omapäi, vaid tema on minu läkitanud.

Miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et teie ei suuda
 kuulata minu sõna.

Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude
 järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões,
 sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma,
 sest ta on valetaja ja vale isa.

Aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind.
Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin
 tõtt, miks te siis ei usu mind?

Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle
 pärast,
 et teie ei ole Jumalast.”

Juudid kostsid talle: „Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et
 sina oled samaarlane ja et sinus on kuri vaim?”

Jeesus vastas: „Minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma Isa,
 teie aga teotate mind.

Aga mina ei taotle tunnustust iseendale. On üks, kes on
 uurija ja kohtunik.

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu
 sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!”

Juudid ütlesid talle: „Nüüd on selge, et sinus on kuri vaim.
 Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent sina ütled: Kui keegi
 paneb tallele mu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi.

Kas sina oled suurem kui meie isa Aabraham, kes on surnud? Ja
 prohvetid on samuti surnud. Kelleks sina ennast pead?”

Jeesus vastas: „Kui ma ülistaksin iseennast, siis ei oleks mu
 ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu Isa, kellest
 teie ütlete: „Ta on meie Jumal.”

Teie küll ei tunne teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin,
 et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teiesarnane valetaja. Kuid mina
 tunnen teda ja panen tallele tema sõna.

Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi
 seda ja rõõmustas.”

Nüüd ütlesid juudid temale: „Sina ei ole veel viiekümneaastanegi
 ja tahad olla näinud Aabrahami?”

Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui
 Aabraham sündis, olen mina.”

Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus
 peitis enese ära ja lahkus pühakojast.