Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Hoiatus valeprohvetitele Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli kuulutavaile
 prohveteile ja ütle neile, kes enda arvates on prohvetid:
 Kuulge Issanda sõna!

Nõnda ütleb Issand Jumal: Häda jõledaile prohveteile, kes
 käivad omaenese vaimu järgi ega ole midagi näinud!

Nagu rebased varemete vahel on su prohvetid, Iisrael.
Te ei ole läinud pragude ette ega ole teinud müüri Iisraeli
 soo ümber, et see püsiks võitluses Issanda päeval.

Nad on näinud tühja ja nende ennustused, kes
 ütlevad: „See on Issanda sõna!”, on valed, sest Issand ei ole neid
 läkitanud; ometi nad ootavad, et sõna täide läheks!

Eks te ole näinud tühja nägemust ja ennustanud valet, kui
 olete öelnud: „See on Issanda sõna!”, kuigi mina ei ole rääkinud?

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te räägite tühja ja
 näete valet, vaata, siis ma tulen teile kallale, ütleb Issand
 Jumal.

Minu käsi on prohvetite vastu, kes näevad tühja ja
 ennustavad valet; nad ei tohi olla minu rahva osaduses, neid ei
 tohi kirjutada Iisraeli soo kirja ja nad ei tohi tulla Iisraeli
 maale. Ja te saate tunda, et mina olen Issand Jumal.

Sellepärast, jah sellepärast, et nad eksitavad mu rahvast,
 öeldes: „On rahu”, kuigi rahu ei ole. Ja kui rahvas ehitab
 seina, vaata, siis nad võõpavad seda lubjaga.

Ütle lubjaga võõpajaile, et see variseb! Tuleb uputav
 sadu, teie, raheterad, langete, ja sina, marutuul, puhked.

Jah, vaata, sein variseb! Eks siis küsita teilt: „Kus on
 võõp, millega te võõpasite?”

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Ma lasen oma tulises
 vihas puhkeda marutuule, mu vihas tuleb uputav sadu ja mu raevus
 tulevad raheterad, et teha lõpp.

Ma lõhun ära seina, mille te olete lubjaga võõbanud, ja
 paiskan selle maha, nõnda et alusmüür paljastub; kui see
 langeb, saate te sealjuures otsa. Ja te saate tunda, et
 mina olen Issand.

Ma vaigistan oma viha seina kallal ja nende kallal, kes on
 seda lubjaga võõbanud, ja ütlen teile: Ei ole enam seina ega
 selle võõpajaid,

Iisraeli prohveteid, kes kuulutavad prohvetlikult
 Jeruusalemmale ja näevad sellele nägemust rahust, kuigi rahu ei
 ole, ütleb Issand Jumal.

Aga sina, inimesepoeg, pööra pale oma rahva tütarde
 poole, kes enda arvates kuulutavad prohvetlikult, ja kuuluta
 neile

ning ütle: Nõnda ütleb Issand Jumal: Häda neile, kes
 õmblevad sidemeid kõigile randmeile ja valmistavad peakatteid
 nii suurtele kui väikestele, et püüda hingi! Kas tahate püüda mu
 rahva hingi ja iseenese jaoks jätta hinged elama?

Te teotate mind mu rahva ees peotäie otrade ja
 leivapalukeste eest, surmates hinged, kes ei pea surema, ja
 jättes elama hinged, kes ei pea jääma ellu, valetades mu
 rahvale, kes kuulab meeleldi valet.

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma tulen teie
 sidemete kallale, millega te seal püüate hingi nagu linde, ja
 rebin need teie käsivartelt ning päästan hinged lahti, hinged,
 keda te olete püüdnud nagu linde.

Ja ma käristan lõhki teie katted ning päästan oma rahva
 teie käest, ja nad ei ole enam saagiks teie kätele; ja te saate
 tunda, et mina olen Issand.

Et te olete valmistanud valega õige südamele valu, aga mina
 ei ole valmistanud temale valu, ja et te olete kinnitanud õela
 käsi, et ta ei pöörduks oma kurjalt teelt oma elu hoidmiseks,

siis ei saa te enam näha tühja ega teha valeennustusi,
 vaid ma päästan oma rahva teie käest; ja te saate tunda, et
 mina olen Issand.”