Piibel.NET
Haggai
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Uue templi toredus Seitsmenda kuu kahekümne esimesel päeval tuli prohvet Haggai
 kaudu Issanda sõna; ta ütles:

„Räägi nüüd Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda
 maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile, ja
 allesjäänud rahvale ning ütle:

Kes teist, allesjäänuist, on näinud seda koda selle endises
 toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu
 ei olekski midagi?

Aga ole nüüd tubli, Serubbaabel, ütleb Issand, ja ole tubli
 Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas,
 ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand!

Selle lepingu sõna, mille ma tegin teiega, kui te Egiptusest ära
 tulite, ja minu Vaim püsivad teie keskel. Ärge kartke!

Sest nõnda ütleb vägede Issand: Veel pisut aega, ja ma panen
 värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa.

Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate
 rikkused tuuakse, ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede
 Issand.

Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Issand.
Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel,
 ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede
 Issand.”

Noomitus ja tõotus Üheksanda kuu kahekümne neljandal päeval, Daarjavese teisel
 aastal, tuli Issanda sõna prohvet Haggaile; ta ütles:

„Nõnda ütleb vägede Issand: Küsi ometi preestrilt õpetust ja ütle:
Kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma
 hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see
 saab siis pühaks?” Ja preestrid vastasid ning ütlesid: „Ei!”

Seejärel küsis Haggai: „Kui keegi laibast roojastatu puudutab
 mõnda neist, kas see saab siis roojaseks?” Ja preestrid vastasid ning
 ütlesid: „See saab roojaseks.”

Siis kostis Haggai ja ütles: „Niisugune on see rahvas ja
 niisugune on see sugu mu palge ees, ütleb Issand, ja niisugune on
 kõik nende kätetöö ja see, mis nad seal ohverdavad: see on roojane.

Ja nüüd pange ometi tähele tänasest päevast alates! Enne kui
 Issanda templis pandi kivi kivi peale,

kuidas oli siis teiega lugu? Kui tulite kahekümnemõõdulise
 viljahunniku juurde, oli seal kümme; kui tulite surutõrre juurde, et
 ammutada tõrrest viiskümmend mõõtu, oli seal kakskümmend.

Mina lõin teid, kõike teie kätetööd viljakõrvetuse, roosteudu ja
 rahega, aga ükski teist ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand.

Pange ometi tähele aega sellest päevast peale, alates üheksanda kuu
 kahekümne neljandast päevast, sellest päevast, mil pandi alus Issanda
 templile! Pange tähele,

kas seeme veel jääb aita? Ja kas viinapuu, viigipuu,
 granaatõunapuu ja õlipuu veel ei kanna vilja? Sellest päevast alates
 annan ma neile õnnistuse.”

Issanda tõotus Serubbaabelile Ja Issanda sõna tuli Haggaile teist korda kuu kahekümne
 neljandal päeval; ta ütles:

„Räägi Serubbaabeliga, Juuda maavalitsejaga, ja ütle: Mina panen
 värisema taeva ja maa!

Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate
 kuningriikide võimu; ma paiskan ümber sõjavankrid ja nendel sõitjad,
 hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi.

Sel päeval, ütleb vägede Issand, ma võtan sinu, mu sulane
 Serubbaabel, Sealtieli poeg, ütleb Issand, ja teen su
 pitserisõrmuse sarnaseks; sest ma olen valinud sinu, ütleb vägede
 Issand.”