Piibel.NET
Pauluse kiri filiplasteleFilipi
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Õhutus üksmeeleks Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune
 armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus
 ja kaastunne,

siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi,
 et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad

ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate
 alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast,

nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka
 teiste kasu.

Hümn Kristusele Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:

  kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,
ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.
Jumala laste laitmatust elust Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad,
 ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt
 nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga!

Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja
 toimite tema hea nõu kohaselt.

Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata,
et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed
 keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu
 tähed maailmas,

pidades kinni elusõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, et
 ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud.

Ja kuigi minu veri peaks joogiohvrina valatama teie usu ohvri ja
 teenistuse peale, ma rõõmustan ja olen rõõmus koos teie kõikidega.

Niisamuti siis rõõmustage ka teie ja olge rõõmsad koos minuga!
Apostli kavadest Ent ma loodan Issandas Jeesuses peatselt saata teie juurde
 Timoteose, et ka minu meel läheks kergeks, kui ma saan teada, kuidas
 teie käsi käib.

Mul ei ole kedagi teist niisama tublit, kes tõeliselt teie
 eest muretseks.

Kõik taotlevad ju enda oma, mitte Kristuse Jeesuse oma.
Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga,
 nõnda on tema koos minuga teeninud evangeeliumi.

Teda ma loodangi nüüd saata, otsekohe kui ma näen, kuidas mu
 asjad arenevad.

Ma olen aga veendunud Issandas, et ma ka ise tulen peatselt.
Ma olen pidanud vajalikuks saata teie juurde vend
 Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie saadiku ja minu
 vajaduste eest hoolitseja,

sest ta igatses teie järele ja muretses, sest te olite
 kuulnud ta haige olevat.

Ta ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas tema peale,
 aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust
 kurbusele lisaks.

Nüüd ma siis saadan tema seda rutemini, et teie teda nähes
 jälle saaksite rõõmsaks ja mul oleks kurbust vähem.

Võtke ta siis vastu Issandas kogu rõõmuga ja pidage lugu
 niisugustest meestest,

sest ta oli Kristuse töö pärast surmasuus ega hoolinud oma elust,
 et täita teie aset minu eest hoolitsemisel.