Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Tänuohvrid Ja kui kellegi ohvriand on tänuohver ja ta toob selle veistest,
 siis olgu see veatu isane või emane loom, kelle ta viib Issanda palge
 ette!

Ta pangu oma käsi oma ohvrianni pea peale ja tapku see
 kogudusetelgi ukse ees; ja Aaroni pojad, preestrid, piserdagu verd
 altarile ümberringi!

Tänuohvrist ta toogu Issandale tuleohvriks sisikonda kattev rasv,
 kõik rasv, mis on sisikonna küljes,

mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja
 maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest!

Ja Aaroni pojad süüdaku see altaril põlema põletusohvri peal, mis
 on puude peal tules, kui healõhnaline tuleohver Issandale!

Aga kui tema ohvriand on lammastest või kitsedest, tänuohvriks Issandale,
 siis olgu see veatu isane või emane loom, kelle ta toob!

Kui see on lambatall, kelle ta toob oma ohvrianniks, siis ta
 toogu see Issanda ette,

pangu oma käsi ohvrianni pea peale ja tapku see kogudusetelgi
 ees; ja Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi!

Ja ta toogu tänuohvrist Issandale tuleohvriks selle rasv, kogu
 rasvane saba, ta peab selle eraldama sabaluu juurest, ja sisikonna
 katterasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes,

mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja
 maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest!

Ja preester süüdaku see altaril põlema kui tuleohvri roog
 Issandale!

Ja kui tema ohvrianniks on kits, siis ta toogu see Issanda ette,
pangu oma käsi selle pea peale ja tapku see kogudusetelgi ees;
 ja Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi!

Ja ta toogu sellest oma ohvriannina Issandale tuleohvriks
 sisikonda kattev rasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes,

mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja
 maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest!

Ja preester süüdaku see altaril põlema kui healõhnaline
 tuleohvri roog; kõik rasv kuulub Issandale!

See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie
 asupaigus: te ei tohi süüa mitte mingisugust rasva ja verd!”