Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Mitmesugused käsud ja seadused Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad,
 sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!

Igaüks teist peab austama oma ema ja isa ning peab pidama minu
 hingamispäevi! Mina olen Issand, teie Jumal.

Te ei tohi pöörduda ebajumalate poole ega tohi endile teha
 valatud jumalaid! Mina olen Issand, teie Jumal!

Ja kui te ohverdate Issandale tänuohvri, siis ohverdage nõnda, et
 see teeks teid meelepäraseks!

Seda sööge päeval, mil te ohverdate, ja järgmisel päeval; aga mis
 üle jääb kolmandaks päevaks, põletage tulega!

Kui seda kolmandal päeval ometi süüakse, siis on see kõlbmatu ega
 ole meelepärane.

Kes seda sööb, peab kandma oma patusüüd, sellepärast et ta on
 teotanud Issandale pühitsetut, ja ta tuleb hävitada oma rahva seast!

Kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri
 sootuks, ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida!

Ära korja tühjaks oma viinamäge ja ära nopi üles oma viinamäe
 varisenud marju: jäta need kehvale ja võõrale! Mina olen Issand, teie
 Jumal!

Ärge varastage ja ärge valetage, ja ükski ärgu petku oma ligimest!
Ärge vanduge minu nime juures valet; sellega sa teotad oma
 Jumala nime! Mina olen Issand!

Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda; päevilise palka
 ära hoia enese käes üle öö hommikuni!

Ära nea kurti ja ära pane komistuskivi pimedale, vaid karda oma
 Jumalat! Mina olen Issand!

Ärge tehke kohtus ülekohut! Ära ole erapoolik viletsa kasuks ja
 ära austa vägevat, vaid mõista ligimesele õiglaselt kohut!

Ära käi keelekandjana oma rahva seas, ära seisa oma ligimese
 vere vastu! Mina olen Issand!

Ära vihka südames oma venda! Noomi julgesti oma ligimest, et
 sina ei peaks tema pärast pattu kandma!

Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid
 armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!

Pange tähele minu seadusi: ära lase oma looma teistsugusega
 paarituda! Ära külva oma põldu kahesuguse viljaga ja ärgu olgu sul
 seljas kuube kahesugusest lõngast, villasest ja linasest!

Kui mees sugutades magatab naist, kes on orjatar ja teise mehe
 oma ega ole lunastatud ega vabaks lastud, siis karistatagu neid, aga
 ärgu surmatagu, sest naine ei olnud vaba!

Mees toogu oma süüohver Issandale kogudusetelgi ukse juurde:
 süüohvri jäär.

Ja preester toimetagu tema eest lepitust Issanda ees süüohvri
 jääraga ta patu pärast, mis ta on teinud; siis antakse temale andeks
 ta tehtud patt.

Kui te jõuate sinna maale ja istutate kõiksugu viljapuid, siis
 jätke ümber lõikamata nende eesnahk - nende vili; need olgu teil kolm
 aastat ümber lõikamata, neist ärge sööge!

Aga neljandal aastal olgu kõik nende vili pühitsetud Issandale rõõmupeol!
Alles viiendal aastal võite süüa nende vilja, et saaksite neist
 suuremat saaki. Mina olen Issand, teie Jumal!

Ärge sööge midagi koos verega! Ärge ennustage märkidest ja ärge
 tegutsege nõidusega!

Ärge piirake oma juuste äärt; ära riku oma habeme äärt!
Ärge lõigake oma ihusse surnumärki ja ärge tehke endile
 söövitatud kriimustusi! Mina olen Issand!

Ära teota oma tütart, lastes teda hoorata, et kogu maa ei
 hakkaks hoorama ega täituks häbitegudega!

Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut! Mina olen Issand!
Ärge pöörduge vaimude ja „teadjate” poole, ärge otsige neid, et
 te ei saaks nende läbi roojaseks! Mina olen Issand, teie Jumal!

Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! Karda oma Jumalat!
 Mina olen Issand!

Kui teie maal su juures asub võõras, siis ärge rõhuge teda!
Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik;
 armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad
 Egiptusemaal! Mina olen Issand, teie Jumal!

Ärge tehke ülekohut kohtus, küünarpuu, kaalu ja vakaga!
Teil olgu õiged vaekausid, õiged vihid, õige vakk ja õige kann!
 Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt!

Pange tähele kõiki mu määrusi ja kõiki mu seadlusi ning
 tehke nende järgi! Mina olen Issand!”