Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
40Joosep seletab kaasvangide unenäod Ja pärast seda lugu sündis, et Egiptuse kuninga joogikallaja ja
 pagar eksisid oma isanda, Egiptuse kuninga vastu.

Ja vaarao sai väga kurjaks oma kahe hoovkondlase peale,
 joogikallajate ülema ja pagarite ülema peale.

Ja ta andis nad vahi alla ihukaitsepealiku kotta, vangihoonesse,
 samasse paika, kus Joosep kinni oli.

Ja ihukaitsepealik pani Joosepi nende juurde, et ta neid teeniks;
 ja nad olid vahi all kaua aega.

Ja need mõlemad nägid ühel ööl unenäo, kumbki oma unenäo, kumbki
 oma tähendusega unenäo, Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar,
 kes vangihoones kinni olid.

Kui Joosep tuli hommikul nende juurde ja nägi neid, vaata, siis
 olid nad nukra näoga.

Ja ta küsis vaarao hoovkondlastelt, kes olid koos temaga vahi all ta
 isanda kojas, öeldes: „Mispärast on teil täna nii kurvad näod?”

Ja nad vastasid temale: „Me nägime unenägusid, aga ei ole kedagi,
 kes need seletaks.” Ja Joosep ütles neile: „Eks seletused ole
 Jumala käes? Siiski jutustage mulle!”

Ja joogikallajate ülem jutustas oma unenäo Joosepile ning ütles
 temale: „Mu unenäos oli nõnda: vaata, mu ees oli viinapuu

ja viinapuul oli kolm oksa; see lehistus, õitses ja marjakobarad
 valmisid;

mul oli käes vaarao karikas ja ma võtsin viinamarju ja
 pigistasin neid vaarao karikasse ja andsin karika vaarao kätte.”

Ja Joosep ütles temale: „Selle seletus on niisugune: kolm oksa
 on kolm päeva.

Enne kui kolm päeva on möödunud, tõstab vaarao su pea üles ja
 paneb sind tagasi su ametisse ja sa annad vaaraole karikat kätte
 endist viisi, nagu siis, kui olid ta joogikallaja.

Aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib, ja tee mulle siis
 head ning tuleta mind vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest
 välja,

sest mind on vargsel viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma
 pole siingi teinud midagi, et mind vangiurkasse pandaks.”

Kui pagarite ülem nägi, et ta oli hästi seletanud, siis ta ütles
 Joosepile: „Ka mina nägin und, ja vaata, mu pea kohal oli kolm
 punutud korvi.

Kõige ülemises korvis oli kõiksugust vaaraole valmistatud
 pagarirooga, aga linnud sõid selle mu peapealsest korvist.”

Ja Joosep vastas ning ütles: „Selle seletus on niisugune: kolm
 korvi on kolm päeva.

Enne kui kolm päeva on möödunud, võtab vaarao sul pea otsast ja
 poob sind puusse ning linnud söövad liha su pealt.”

Ja kolmandal päeval, vaarao sünnipäeval, kui ta tegi kõigile oma
 sulastele suure peo, sündis, et ta tõstis üles joogikallajate
 ülema pea, samuti pagarite ülema pea oma sulaste seast,

ja pani joogikallajate ülema tema joogikallajaametisse vaaraole
 karikat kätte ulatama,

aga pagarite ülema ta laskis puua, nõnda nagu Joosep neile oli
 seletanud.

Ent joogikallajate ülem ei pidanud Joosepit meeles, vaid unustas
 tema ära.