Piibel.NET
Johannese esimene kiri1. Johannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Jumala lastest ja patust Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse
 Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid,
 sest ta ei tunne teda.

Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud
 avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab
 avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme
 teda, nii nagu ta on.

Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast,
 just nagu tema on puhas.

Igaüks, kes teeb pattu, rikub ka seadust, ning patt on seaduserikkumine.
Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas
 ei ole pattu.

Ükski, kes püsib temas, ei tee pattu; ükski, kes teeb pattu, ei
 ole näinud ega mõistnud teda.

Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid! Kes teeb õigust, on õige, nii
 nagu tema on õige.

Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest
 peale. Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
 kuradi teod.

Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme
 püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast.

Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed:
 ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei
 armasta oma venda.

Üksteise armastamisest Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me
 peame üksteist armastama.

Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna.
 Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad,
 aga ta venna omad õiged.

Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab.
Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame
 vendi. Kes ei armasta, see jääb surma.

Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi
 mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks.

Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud
 oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest.

Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna
 olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab
 Jumala armastus jääda temasse?

Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!
Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime
 kinnitada tema ees oma südant,

et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on
 siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik.

Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees
ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me
 peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane.

Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse
 Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on
 käsu andnud.

Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja
 sellest me tunneme ära, et tema püsib meis - Vaimust, kelle ta meile
 on andnud.