Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1968
10Iisraeli ilmaoleku põhjus Vennad, minu südame hea meel ja palve Jumala poole nende eest on, et nad õndsaks saaksid!
Sest ma annan neile tunnistuse, et nad on väga agarad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda;
sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, siis ei ole nad alistunud Jumala õigusele.
Sest käsu lõppsiht on Kristus õiguseks igaühele, kes usub.
Uus õiguse tee on igaühe jaoks Sest Mooses kirjutab õigusest, mis tuleb käsust, et inimene, kes seda täidab, elab sellest.
Aga õigus, mis tuleb usust, ütleb nõnda: "Ära ütle oma südames: kes läheb üles taevasse? See on: Kristust alla tooma;
või: kes läheb alla sügavusse? See on: Kristust surnuist üles tooma!"
Vaid mis ta ütleb? "Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames!" See on usu sõna, mida me kuulutame!
Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks!
Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks.
Sest Kiri ütleb: "Ükski, kes temasse usub, ei jää häbisse!"
Siin ei ole vahet juudi ja kreeklase vahel, sest üks ja sama on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad.
Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?
Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!"
Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna. Sest Jesaja ütleb: "Issand, kes usub meie kuulutust?"
Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.
Aga ma küsin: kas nad siis ei ole kuulnud? On küll! "Üle kogu ilmamaa käib nende hääl ja maailma otsteni nende sõna!"
Aga ma küsin: kas Iisrael ei ole teada saanud? Esimesena ütleb Mooses: "Mina ärritan teid rahvaga, kes ei ole rahvas, ja vihastan teid mõistmatu rahvaga!"
Ent Jesaja räägib julgesti ja ütleb: "Mind on leidnud need, kes mind ei ole otsinud; ma olen saanud ilmsiks neile, kes mind ei ole nõudnud!"
Aga Iisraeli kohta ta ütleb: "Kogu päeva ma sirutan käsi rahva poole, kes ei kuula sõna ja räägib vastu!"