Piibel.NET
Pauluse kiri TiituseleTiituse
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Tervele õpetusele kohasest elust Sina räägi aga seda, mis on kohane tervele õpetusele!
Vanad mehed olgu kained, väärikad, mõõdukad, terved usus,
 armastuses, kannatlikkuses.

Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult: ärgu olgu
 keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head,

et nad suudaksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama mehi ja
 lapsi.

Nad peavad olema mõõdukad, puhta meelega, virgad majatalituses,
 head, alistunud oma meestele, et Jumala sõna ei teotataks.

Niisamuti manitse nooremaid mehi olema mõõdukad igas suhtes,
näidates iseennast heade tegude eeskujuna ja
 pakkudes rikkumatut, väärikat õpetust,

tervet vastuvaidlematut sõna, et vastane häbeneks, kui tal
 pole meist rääkida midagi halba.

Orjad alistugu oma peremeestele kõiges, olgu nende meele järgi,
 ärgu rääkigu vastu,

ärgu näpaku, vaid osutagu kõigiti ustavust, et nad ehiksid
 igati Jumala, meie Päästja õpetust.

Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele
ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja
 ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja
 õiglaselt ja jumalakartlikult,

oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie
 Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.

Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest
 ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.

Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult! Ükski ärgu
 alahinnaku sind!