Piibel.NET
Saalomoni TarkuseraamatSaalomoni tark.
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Halastamise põhjus Sest sinu surematu Vaim on kõiges.
Sellepärast sa karistad langevaid leebelt ja manitsed neid nende patte meenutades, et nad loobuksid kurjusest ja usuksid sinusse, Issand.
Jumal säästis Kaanani Sina vihkasid küll oma püha maa endisi asukaid,
sellepärast et nad tegid vastikuid nõiduse tempe ja tõid jäledaid ohvreid
halastuseta lastetapjaina ja inimliha sisikonna ja vere maiustajaina salaseltsi pühendatute keskel.
Vanemaid, kes tapsid abituid lapsi, tahtsid sa hävitada meie isade käte läbi,
et maa, mis sinu silmis oli kõige kallim, saaks väärika elanikkonna Jumala lastest.
Aga sa säästsid ka neid kui inimesi, läkitades oma sõjaväe eelsalgana masenduse, et see neid vähehaaval hävitaks.
Sina ei olnud võimetu andma neid jumalakartmatuid õigete kätte lahingus, või hirmsate metsloomade või valju sõna läbi ühekorraga hävitama,
kuid sa mõistsid kohut pikkamisi, andes võimaluse meeleparanduseks, olgugi et sa teadsid, et nende päritolu on halb ja nende kurjus sünnipärane ja et nende mõtteviis iialgi ei muutu.
Säästmise põhjus Sest see oli algusest peale neetud sugu, ometi sa ei kartnud jätta karistamata nende patte.
Sest kes tohiks ütelda: „Mis sa oled teinud?” Ja kes suudaks vastu panna sinu kohtuotsusele? Kes tohiks sind süüdistada rahvaste hävitamises, keda sa ise oled teinud? Või kes tahaks sinu vastu üles astuda, kätte maksma jumalakartmatute inimeste eest?
Sest ei ole muud Jumalat kui sina, kes hoolitseb kõige eest, et peaksid veel tõestama, et sa ei ole ülekohtuselt kohut mõistnud.
Mitte ükski kuningas või valitseja ei suudaks sulle vastu astuda nende pärast, keda sina oled karistanud.
Kuna sa oled õige, siis sa korraldad kõike õigesti ega pea oma võimu vääriliseks hukka mõista seda, kes karistust ei ole teeninud.
Sest sinu vägevus on sinu õiguse alguseks, ja see, et sa valitsed kõigi üle, lubab sind hoida kõiki.
Sest sina näitad jõudu, kui ei usuta sinu võimu täiuslikkust, ja karistad neid, kes seda ei tunnusta.
Sina aga, kes jõudu käsutad, mõistad kohut mõõdukalt ja valitsed meid suure hoidmisega, sest kui sa tahad, siis sa võid.
Jumala halastuse õpetlikkus Niisuguste tegudega oled sa õpetanud oma rahvast, et õige peab olema inimestearmastaja, ja oma lastele oled sa jätnud hea lootuse, et sa pärast patte annad meeleparanduse.
Sest kui sa neid, kes olid su laste vaenlased ja surma väärt, karistasid niisuguse tähelepanu ja kannatlikkusega, et andsid neile aega ja mahti kurjusest loobumiseks,
siis missuguse hoolitsusega sa küll mõistad kohut oma laste üle, kelle vanemaile sa andsid vande ja lepinguga nii head tõotused.
Kui sa meid kasvatasid, siis sa piitsutasid meie vaenlasi kümme tuhat korda rohkem, et kohut mõistes mõtleksime sinu headusele, ja kui meile kohut mõistetakse, ootaksime halastust.
Jumala leebusele järgneb karm karistus Sellepärast sa oled ka neid jumalakartmatuid, kes elasid seda meeletut elu, piinanud nende endi hirmsate tegudega.
Sest nad olid eksiteedel eksinud üha kaugemale, võttes jumalaiks põlatud, jälestusväärseid loomi, lastes endid petta kui rumalad lapsed.
Sellepärast sa läkitasid neile kui mõistmatuile lastele
 karistuse,
tehes nad pilkealuseks.

Aga kes pilkamise karistusest õpetust ei võta, saavad Jumalalt kohase nuhtluse.
Sest just nende läbi, kelle vastu nad kannatustes nurisesid, nende läbi, keda nad jumalaiks pidasid, nuheldi neid, ja nad nägid ning mõistsid, et see, keda nad enne olid salanud, on tõeline Jumal. Seepärast tabaski neid suurim karistus.