Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
38Arst ja haigus Austa arsti - sa ju vajad teda - austusega, mis temale kuulub, sest Issand on loonud ka tema!
Sest tervekstegemine tuleb Kõigekõrgemalt ja arst saab kingitusi kuningalt.
Arsti oskus tõstab tema pea püsti ja teda imetlevad suured isandad.
Issand laseb maast võrsuda ravimtaimi ja mõistlik mees ei põlga neid.
Eks puu mõjul muutunud vesi magusaks, et Issanda vägevus saaks tuntuks?
Jah, tema on andnud inimesele oskuse, et teda austataks tema imetegude pärast.
Nende taimede abil ta ravib ja vaigistab valu ja salvisegaja valmistab neist vajaliku võide.
Jah, Issanda tegu ei lakka iialgi ja temalt tuleb õnnistus maa peale.
Laps! Kui jääd haigeks, siis ära ole hooletu, vaid palu Issandat ja tema teeb sinu terveks!
Hoidu eksimustest ja korralda oma käte teod ning puhasta süda kõigest patust!
Ohverda healõhnaline ohver ja meenutusohver peenjahust, ka rasvane ohvriand - oma võimaluste järgi!
Ka arstile anna võimalus, sest Issand on loonud ka tema, ja ära hoia teda enesest eemal, sest temagi on vajalik!
On aegu, millal abi on nende käes.
Sest ka nemad paluvad Issandat, et neil õnnestuks leevendus ja ravi, et säilitada elu.
Kes pattu teeb oma Looja ees, see jõudku arsti käte alla!
Leinamisest Laps! Surnu pärast vala pisaraid ja itke nagu raskesti kannataja! Kata tema ihu, nagu on talle kohane, ja ära jäta hooletusse tema matust!
Nuta kibedasti ja sinu kaebus olgu suur, leina, nõnda nagu ta väärib, üks või kaks päeva, et vältida keelepeksu, ja siis lase ennast kurbuses trööstida!
Sest kurvastusest tuleb surm ja südamevalu murrab jõu.
Kurvastuses kestab valu ja vaese elu hakkab vastu südamele.
Ära anna oma südant kurvastusele, tõrju seda, mõteldes lõpule!
Ära seda unusta, sest tagasitulekut ei ole; surnule sa kasu ei too, aga teed kahju iseendale!
Pea meeles: otsus minu kohta on seesama ka sinu kohta! „Eile minule, täna sinule!”
Kui surnu puhkab, siis puhaku ka mälestus temast, ja lohuta ennast tema pärast, kui ta hing on lahkunud!
Tööst ja käsitööst Kirjatundja tarkus tuleb jõudeajast, ja kes toimetusi vähendab, võib targaks saada.
Kuidas saab targaks see, kes hoiab atra, kiitleb astlaga, ajab härgi ja juhib nende tööd ning räägib noortest sõnnidest?
Tema süda on vagude ajamise juures ja tema hool on sööta vasikaid.
Samasugune on lugu iga käsitöölise ja ehitusmeistriga, kes on tegevuses ööd ja päevad; ja sellega, kes teeb märke pitserisõrmusesse ja kannatlikult vahetab mustreid: tema südameasi on, kuidas kujundatavale anda sarnasust, ja tema mureks on töö valmimine.
Samasugune lugu on sepaga, kes seisab alasi juures ja hoolsasti jälgib sepist; tule lõõsk kõrvetab ta ihu ja ta peab võitlema ääsi palavusega; vasara kõlksumine teeb ta kõrvad kurdiks ja ta silmad kiinduvad taotava kujusse: temal on südamel töö valmimine ja tema mureks on lõplik viimistlus.
Samasugune lugu on potissepaga, kes istub oma töö juures ja jalgadega keerutab ketra: ta on alati mures oma töö pärast ja tema tegevuses sõltub kõik nõude arvust.
Käega ta voolib savi ja jalgadega teeb selle pehmeks: temal on südamel vaaba valmistamine ja tema hool on puhastada ahju.
Kõik nad loodavad oma kätele ja igaüks on osav oma töös.
Ilma nendeta ei saa linna ehitada ja neil pole tarvis rännata ja elada võõrana.
Aga rahva nõupidamisele neid ei kutsuta ja koguduses nad ei pääse etteotsa, nad ei istu kohtumõistja istmele ega mõista seaduse tahet.
Nad ei seleta ka mitte karistust ja kohtuotsust ning neid ei leita õpetussõnade juurest, aga nad toetavad maailmakorda ja palvetavad oma töö pärast.