Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Tarkuse õnnistusest Kes Issandat kardab, teebki nõnda, ja kes Seadusest kinni peab, saab targaks.
Ja tarkus tuleb talle vastu nagu ema ja võõrustab teda nagu neitsilik naine.
Tarkus toidab teda arukuse leivaga ja annab talle juua oma tarkuse vett.
Ta toetub sellele ega kõigu, ta hoiab sellest kinni ega jää häbisse.
Tarkus ülendab teda ligimesest kõrgemale ja avab tema suu koguduse keskel.
Ta leiab hea meele ja rõõmupärja ning pärib igavese nime.
Arutud inimesed ei saa targaks ja patused mehed ei saa tarkust näha.
Uhkusest on tarkus kaugel ja valelikud mehed ei mõtle tema peale.
Kiituslaul ei sobi patuse suhu, sest Issand ei ole seda temale läkitanud.
Sest kiituslaul võib kõlada ainult tarkuses, ja Issand juhatab seda hästi.
Tahtevabadusest Ära ütle: „On Issanda süü, et olen taganenud” - sest mida tema vihkab, seda ära tee!
Ära ütle: „Tema ise on mind eksitanud” - sest patust meest tema ei vaja.
Issand vihkab kõike jäledat, ja see ei ole armas ka neile, kes teda kardavad.
Tema lõi alguses inimese ja jättis sellele vaba tahte:
kui tahad, siis pead käske, ja jääd ustavaks, kui meeldib.
Tema on pannud sinu ette tule ja vee: kumba tahad - siruta käsi!
Inimese ees on elu ja surm: kumma ta neist valib, see temale antakse.
Sest Issanda tarkus on suur, ta on vägev valitsemises ja näeb kõike.
Tema silmad on nende peal, kes teda kardavad, ja ta teab kõiki inimese tegusid.
Tema ei ole kedagi käskinud olla jumalakartmatu ega ole kellelegi andnud luba pattu teha.