Piibel.NET
Psalmid (Laulud)Psalm
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Palve juhatuse, andestuse ja kaitse pärast Taaveti laul.
 Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.

Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!

  Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.
Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

  Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida.
Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa.
Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu.
Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja.
Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets!
Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest!
Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!
Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!
Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!
Laitmatus ja õiglane meel kaitsku mind, sest ma ootan sind!
Vabasta, oh Jumal, Iisrael kõigist tema kitsikustest!