Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
22Vandenõu Jeesuse tapmiseks Aga lähenes hapnemata leibade püha, mida hüütakse paasaks,
ning ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust, kuidas
 Jeesust hukata, sest nad kartsid rahvast.

Juudas reedab Jeesuse Aga saatan oli läinud Juuda sisse, keda hüüti Iskariotiks,
 kes oli nende kaheteistkümne hulgast,

ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja
 templivalvuritega selles, kuidas ta saaks Jeesuse ära anda nende kätte.

Ja nad said rõõmsaks ja leppisid temaga kokku, et nad annavad
 talle raha.

Ja Juudas nõustus ning hakkas otsima Jeesuse
 äraandmiseks parajat aega, mil rahvahulka pole ta ümber.

Jeesuse viimne paasasöömaaeg Saabus hapnemata leibade püha, mil paasatall pidi tapetama,
ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles: „Minge ja
 valmistage meile paasa, et me seda sööksime!”

Nemad küsisid temalt: „Kuhu sa tahad, et me selle
 valmistaksime?”

Tema ütles neile: „Vaata, kui te lähete linna sisse, siis
 te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja,
 kuhu ta sisse astub,

ja ütelge selle maja peremehele: „Õpetaja ütleb sulle: Kus on
 võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jüngritega?”

Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemist tuba, seal
 valmistage!”

Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja
 nad valmistasid paasasöömaaja.

Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga.
Ja ta ütles neile: „Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa
 teiega enne oma kannatamist,

sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on
 läinud täide Jumala riigis.”

Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: „Võtke see ning jagage
 eneste vahel!

Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale
 viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud.”

Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes:
 „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu
 mälestuseks!”

Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja
 ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest
 valatakse.

Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas,
sest Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud,
 ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!”

Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende
 seast olla, kes seda kavatseb teha.

Kes on suurim? Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks
 arvata teistest suuremaks.

Ent Jeesus ütles neile: „Rahvaste kuningad peremehetsevad nende
 üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse
 „heategijaiks”.

Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu
 nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib.

Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes
 teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu
 see, kes teenib.

Aga teie olete need, kes minu juures on püsinud mu kiusatustes,
ja mina sean teile kuningriigi, nõnda nagu minu Isa mulle
 on seadnud,

et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite
 troonidel, mõistes kohut Iisraeli kaheteistkümnele suguharule.

Jeesus kuulutab ette, et Peetrus ta salgab Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud
 sõeluda teid nagu nisu!

Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei
 lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!”

Peetrus ütles talle: „Issand, ma olen valmis minema sinuga
 niihästi vangi kui surma!”

Jeesus aga ütles: „Ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna
 enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!”

Otsustav tund jõuab kätte Ja Jeesus ütles neile: „Kui ma läkitasin teid kukruta ja
 paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu?” Nemad ütlesid: „Ei
 midagi.”

Siis ta ütles neile: „Kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see
 kaasa, nõndasamuti ka paun, ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub
 ja ostku mõõk!

Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on
 kirjutatud: Ta on ülekohtuste sekka arvatud. Sest ka see, mis
 minu kohta käib, on lõpul.”

Aga nemad ütlesid: „Issand, ennäe, siin on kaks mõõka.” Tema
 ütles neile: „Sellest on küllalt.”

Jeesus palvetab Ketsemanis Ja Jeesus läks välja ning tuli harjumuspäraselt Õlimäele, ja
 jüngrid järgnesid talle.

Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile: „Palvetage,
 et te ei satuks kiusatusse!”

Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili
 maha ja palvetas:

„Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu
 sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!”

[Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama.
Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt, ja ta
 higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks.]

Ja palvetamast tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja
 leidis nad magamas kurbuse pärast.

Ja ta ütles neile: „Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et
 te ei satuks kiusatusse!”

Jeesus vangistatakse Kui Jeesus alles rääkis, vaata, tuli rahvajõuk, ja see, keda
 hüüti Juudaks - üks neist kaheteistkümnest -, käis nende ees ja astus
 Jeesuse juurde talle suud andma.

Aga Jeesus ütles talle: „Juudas, kas sa annad Inimese Poja
 suudlusega ära?”

Kui tema jüngrid nägid, mis on tulemas, ütlesid nad:
 „Issand, kas me lööme nüüd mõõgaga sekka?”

Ja üks neist lõigi ülempreestri sulast ning raius ära tema
 parema kõrva.

Aga Jeesus kostis: „Jätke see!” Ja ta puudutas tema
 kõrva ja tegi ta terveks.

Aga Jeesus ütles ülempreestritele ja templivalvuritele ja vanematele,
 kes tema vastu olid tulnud: „Kas te olete nagu teeröövli
 kallale tulnud mõõkade ja nuiadega?

Kui ma olin päevast päeva teie juures pühakojas, siis te ei
 pannud käsi mu külge. Kuid see on teie tund ja pimeduse meelevald.”

Peetrus salgab Jeesuse Aga nad võtsid Jeesuse kinni ja viisid ära ja tõid ülempreestri
 majja. Ent Peetrus järgnes eemalt.

Ja kui nad keset õue tule süütasid ja üheskoos maha istusid,
 istus ka Peetrus nende sekka.

Aga üks teenijatüdruk nägi teda tule valgel istuvat ja ütles ainiti
 tema peale vaadates: „Ka tema oli koos Jeesusega.”

Peetrus aga salgas: „Naine, ma ei tunne teda.”
Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes: „Ka sina
 oled nende seast.” Peetrus aga lausus: „Inimene, ma ei ole.”

Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine:
 „Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju galilealane.”

Peetrus aga ütles: „Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid.” Ja
 otsekohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk.

Ning Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele
 tuli meelde Issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud: „Enne kui täna
 kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.”

Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma.
Aga mehed, kes Jeesust kinni pidasid, teotasid teda ja peksid.
Nad katsid kinni ta silmad ja küsisid temalt: „Ütle
 prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi?”

Ja nad teotasid teda paljude pilkesõnadega.
Suurkohus kuulab Jeesust üle Ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanematekogu, ülempreestrid
 ja ka kirjatundjad, ning nad viisid Jeesuse Suurkohtu ette

ja ütlesid: „Kui sina oled Messias, siis ütle meile!” Aga tema
 ütles neile: „Kui ma teile ütleksin, ei usuks te mitte,

ja kui ma küsiksin, ei vastaks te mitte.
Ent nüüdsest peale istub Inimese Poeg Jumala väe paremal käel.”
Aga nad kõik ütlesid: „Sina oled siis Jumala Poeg?” Aga
 Jeesus lausus neile: „Need on teie sõnad, et mina olen.”

Nemad aga ütlesid: „Mis tunnistust meil veel on vaja? Oleme ju
 ise seda kuulnud tema suust!”