Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
17Ahvatluste ohtlikkusest Aga Jeesus ütles oma jüngritele: „On võimatu, et ei
 tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad.

Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta
 heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule.

Andestamisest Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta
 kahetseb, anna talle andeks!

Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse
 korda sinu poole pöördub, öeldes: „Ma kahetsen”, andesta ikka
 talle!”

Usu väest Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!”
Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te
 võiksite öelda sellele mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta
 merre!” ja see kuulaks teie sõna.

Tähendamissõna alandlikust teenimisest Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas,
 ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: „Tule kohe siia ja istu lauda!”?

Eks ta pigem ütle talle: „Valmista mulle õhtusöök ning pane
 vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö
 ja joo sina!”

Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi?
Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud,
 siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie
 kohus oli teha.”

Jeesus teeb puhtaks kümme pidalitõbist Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta
 läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi.

Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu
 kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma.

Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta
 meie peale!”

Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid
 preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks.

Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi
 Jumalat valju häälega ülistades

ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see
 oli samaarlane.

Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on
 need üheksa?

Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat
 ülistades, kui vaid see muulane?”

Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su
 päästnud!”

Inimese Poja päevast Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,
 siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt

ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik
 on teie seas!”

Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate
 näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha.

Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge
 minge välja ja ärge jookske selle järele,

sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast
 teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.

Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv
 tunnistab ta kõlbmatuks.

Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka Inimese Poja päevil:
nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani,
 mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik.

Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid,
 müüsid, istutasid, ehitasid hooneid,

aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld
 ja väävlit ning hävitas nad kõik.

Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub.
Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid
 võtma, ja nõndasamuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi!

Tuletage meelde Loti naist!
Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes
 selle kaotab, hoiab selle alles.

Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis - üks võetakse
 vastu ja teine jäetakse maha,

kaks naist jahvatavad üheskoos - üks võetakse vastu,
 teine jäetakse maha.

[Kaks (meest) on väljal - üks võetakse vastu ja teine jäetakse
 maha.]”

Ja nad kostsid: „Kus, Issand?” Aga tema ütles neile: „Kus
 korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad.”