Piibel.NET
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Simsoni sünd Kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja Issanda silmis, siis
 andis Issand nad neljakümneks aastaks vilistite kätte.

Sorast, daanlaste suguvõsast, oli keegi mees, Maanoah nimi;
 tema naine oli sigimatu ega olnud sünnitanud.

Aga Issanda ingel ilmutas ennast naisele ja ütles temale:
 „Vaata, sa oled sigimatu ega ole sünnitanud. Aga sa jääd
 lapseootele ja tood poja ilmale.

Hoia siis nüüd, et sa ei joo veini ja vägijooki ega söö
 midagi roojast!

Sest vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Aga
 habemenuga ei tohi saada tema pea ligi, sest poiss peab olema
 emaihust alates Jumalale nasiiriks, ja tema hakkab Iisraeli
 päästma vilistite käest!”

Ja naine läks ning rääkis oma mehega, öeldes: „Mu juurde
 tuli jumalamees ja tal oli nagu Jumala ingli välimus, kartustäratav!
 Mina ei küsinud temalt, kust ta oli, ja tema ei andnud
 mulle teada oma nime.

Aga ta ütles mulle: Vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja
 ilmale; ära siis nüüd joo veini ega vägijooki ja ära söö midagi
 roojast, sest poiss peab olema Jumalale nasiiriks emaihust
 alates kuni oma surmapäevani!”

Siis Maanoah palus Issandat ja ütles: „Oh Issand!
 Jumalamees, kelle sa läkitasid, tulgu veel kord meie juurde ja
 õpetagu meid, mida peame tegema poisiga, kes sünnib!”

Ja Jumal kuulis Maanoahi häält ning Jumala ingel tuli jälle
 naise juurde, kui see istus väljal, ja Maanoah, ta mees, ei olnud
 tema juures.

Siis naine ruttas, jooksis ning teatas oma mehele ja ütles
 temale: „Vaata, mulle ilmutas ennast see mees, kes hiljuti mu
 juurde tuli.”

Ja Maanoah tõusis, läks oma naise järel ja tuli mehe
 juurde ning küsis temalt: „Kas sina oled see mees, kes naisega
 rääkis?” Ja see vastas: „Olen!”

Ja Maanoah küsis: „Kui nüüd su sõna täide läheb, missugune
 peab siis olema poisi eluviis ja kuidas teda kohelda?”

Ja Issanda ingel vastas Maanoahile: „Naine hoidugu
 kõigest, mis ma temale olen öelnud:

ta ei tohi süüa midagi, mis tuleb viinapuust; ta ei tohi
 juua veini ja vägijooki ega süüa midagi roojast; ta peab pidama
 kõike, mis ma teda olen käskinud!”

Siis Maanoah ütles Issanda inglile: „Luba, et peame sind
 kinni, et saaksime sulle valmistada sikutalle!”

Aga Issanda ingel vastas Maanoahile: „Kuigi sa pead mind
 kinni, ei söö ma ometi su leiba. Aga kui sa tahad valmistada
 põletusohvrit, siis ohverda see Issandale!” Sest Maanoah ei
 teadnud, et see oli Issanda ingel.

Ja Maanoah küsis Issanda inglilt: „Mis su nimi on, et
 saaksime sind austada, kui su sõnad täide lähevad?”

Aga Issanda ingel vastas temale: „Miks sa küsid mu nime?
 See on ju imeline!”

Siis Maanoah võttis sikutalle ja roaohvri ning ohverdas
 selle kalju peal Issandale, kes imeliselt talitab. Ja Maanoah ja
 ta naine nägid,

kui leek tõusis altarilt taeva poole, et Issanda ingel
 läks üles altari leegis Maanoahi ja ta naise nähes; ja nad
 heitsid silmili maha.

Kuigi Issanda ingel enam ei ilmutanud ennast Maanoahile ja
 tema naisele, teadis Maanoah, et see oli olnud Issanda ingel.

Ja Maanoah ütles oma naisele: „Me peame surema, sest me
 oleme näinud Jumalat!”

Aga ta naine ütles temale: „Kui Issand oleks tahtnud meid
 surmata, siis ei oleks ta meie käest vastu võtnud põletus- ja
 roaohvrit ega oleks meile näidanud kõike seda, samuti ei
 oleks ta meid lasknud nüüd seesugust kuulda.”

Ja naine tõi poja ilmale ning pani temale nimeks Simson;
 poiss kasvas suureks ja Issand õnnistas teda.

Ja Issanda Vaim hakkas teda mõjustama Daani leeris Sora ja
 Estaoli vahel.