Piibel.NET
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Kohtumõistjad Toola ja Jair Ja pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma Toola, Doodo
 poja Puua poeg, issaskarlane, kes elas Saamiris Efraimi
 mäestikus.

Tema mõistis Iisraelile kohut kakskümmend kolm aastat; siis
 ta suri ja maeti Saamirisse.

Ja pärast teda tõusis gileadlane Jair ja mõistis Iisraelile
 kohut kakskümmend kaks aastat.

Temal oli kolmkümmend poega; need ratsutasid kolmekümne
 eesli seljas ja neil oli kolmkümmend linna, mida tänapäevani
 hüütakse „Jairi telklaagreiks”; need on Gileadimaal.

Jair suri ja maeti Kamonisse.
Ammonlased rõhuvad Iisraeli Ja Iisraeli lapsed tegid jälle kurja Issanda silmis ning
 teenisid baale ja astartesid, Süüria jumalaid, Siidoni jumalaid,
 Moabi jumalaid, ammonlaste jumalaid ja vilistite jumalaid, ja
 nad jätsid maha Issanda ega teeninud teda.

Siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis
 nad vilistite ja ammonlaste kätte.

Need vaevasid ja rõhusid Iisraeli lapsi sel aastal ja veel
 kaheksateist aastat, kõiki Iisraeli lapsi, kes olid teisel pool
 Jordanit Gileadis oleval emorlaste maal.

Ja ammonlased läksid üle Jordani sõdima ka Juuda,
 Benjamini ja Efraimi soo vastu; ja Iisraelil oli väga kitsas
 käes.

Siis Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole, öeldes:
 „Me
 oleme sinu vastu pattu teinud, sest me oleme maha jätnud oma
 Jumala ja oleme teeninud baale!”

Ja Issand ütles Iisraeli lastele: „Eks ma ole teid
 päästnud egiptlaste, emorlaste, ammonlaste ja vilistite käest?

Siidonlased, Amalek ja Maon rõhusid teid. Siis te
 kisendasite minu poole ja ma päästsin teid nende käest.

Aga te jätsite mind maha ja teenisite teisi jumalaid,
 sellepärast ma ei päästa teid enam!

Minge ja kisendage nende jumalate poole, keda te olete
 valinud! Päästku nemad teid teie ahastuse ajal!”

Siis Iisraeli lapsed ütlesid Issandale: „Me oleme pattu
 teinud! Talita sina meiega, nagu see sinu silmis hea on, aga päästa
 meid praegu!”

Ja nad kõrvaldasid eneste keskelt võõrad jumalad ning
 teenisid Issandat; siis ei sallinud tema hing enam Iisraeli
 vaeva.

Aga ammonlased kutsuti kokku ja nad lõid leeri üles
 Gileadi; ja Iisraeli lapsed kogunesid ning lõid leeri üles
 Mispasse.

Siis ütlesid inimesed, Gileadi vürstid, üksteisele: „Kes
 oleks see mees, kes hakkaks sõdima ammonlaste vastu? Saagu ta
 pealikuks kõigile Gileadi elanikele!”