Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
52Issand vabastab Siioni vangid Ärka, ärka, ehi ennast oma jõuga, Siion! Pane selga oma ilusad riided, Jeruusalemm, püha linn! Sest sinu sisse ei tule enam ümberlõikamatu ja rüve.
Puhasta ennast tolmust, tõuse üles, istu, Jeruusalemm, su kaela köidikud on vallandunud, vang, Siioni tütar!

  Sest nõnda ütleb Issand: Hinnata teid müüdi ja rahata teid
 lunastatakse.

Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Mu rahvas läks esiti alla
 Egiptusesse, et seal võõrana elada, ja seejärel rõhus Assur teda
 põhjuseta.

Ja nüüd? Mis oleks mul siin teha, ütleb Issand, kui mu rahvas on
 hinnata ära viidud? Ta valitsejad räuskavad, ütleb Issand, ja mu
 nime teotatakse lakkamata iga päev.

Seepärast peab mu rahvas tundma mu nime, peab seepärast just sel
 päeval mõistma, et mina olen see, kes ütleb: „Vaata, siin ma olen!”


  Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!”
Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse.
Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma!
Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet.
Lahkuge, lahkuge, minge sealt ära, ärge puudutage rüvedat; minge ära selle keskelt, puhastage endid, Issanda riistade kandjad!
Aga teil ei ole vaja lahkuda tõtates ega minna põgenedes, sest Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile järelväeks.
Neljas laul Jumala sulasest Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks.
Nagu paljud kohkusid tema pärast - nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline -,
nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid, kuningad sulevad tema pärast suud. Kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha, ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada.