Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
39Hiskija võtab vastu Paabeli saadikud Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg,
 saadikud kingitustega Hiskija juurde, kui ta oli kuulnud tema
 haigusest ning paranemisest.

Ja Hiskija tundis neist rõõmu ja näitas neile oma varaaita,
 hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat õli ja kogu oma
 sõjariistade kambrit ning kõike, mis leidus ta varanduste hulgas;
 Hiskija ei jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma
 valitsemisalal.

Aga prohvet Jesaja tuli kuningas Hiskija juurde ja küsis temalt:
 „Mida need mehed rääkisid ja kust nad su juurde tulid?” Ja Hiskija
 vastas: „Nad tulid mu juurde kaugelt maalt, Paabelist.”

Siis ta küsis: „Mida nad su kojas nägid?” Ja Hiskija vastas: „Nad
 nägid kõike, mis mu kojas on; oma varanduste hulgast ei jätnud ma
 midagi neile näitamata.”

Siis Jesaja ütles Hiskijale: „Kuule vägede Issanda sõna:
Vaata, päevad tulevad, mil kõik, mis su kojas on ja mis su
 vanemad tänapäevani on kogunud, viiakse ära Paabelisse! Mitte midagi
 ei jää järele, ütleb Issand.

Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad,
 võetakse mõned ja neist saavad õukonnateenrid Paabeli kuninga palees.”

Siis Hiskija ütles Jesajale: „Issanda sõna, mida sa oled
 kõnelnud, on hea.” Sest ta mõtles: „Minu päevil on ju ometi rahu ning
 julgeolek.”