Piibel.NET
Jesaja
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Ennustus Paabeli kohta Ennustus mereäärse kõrbe kohta:
 Otsekui Lõunamaal tormavad tuulehood, nõnda tuleb see kõrbest, kardetavalt maalt.

Mulle on ilmutatud karm nägemus: petis petab ja rüüstaja rüüstab. Mine üles, Eelam! Asu piirama, Meedia! Mina lõpetan kõik ohkamised.
Seepärast on mu niuded täis valu: mind on haaranud vaevused otsekui tuhud sünnitajat. Ma olen kuuldust segaduses, ma olen nähtust jahmunud.
Mu süda väriseb, lõdisemine kohutab mind, puhteaeg, mida igatsesin, sai mulle ängiks.
Lauda kaetakse, istejärjestust seatakse, süüakse, juuakse. Tõuske, vürstid, võidke kilpi!
Sest Issand on mulle öelnud nõnda: „Mine, pane vahimees välja! Mida ta näeb, seda teatagu!
Kui ta näeb karavani, ratsanikke paarikaupa, eeslite rodu, kaamelite rodu, siis ta pangu hästi tähele, pangu hoolsasti tähele!”
Ja ta hüüdiski: „Nägija vahitornis! Issand, ma seisan päevad läbi ja olen valves igal ööl.
Jah, vaata, sealt tuleb meeste rodu, ratsanikke paarikaupa.” Siis ta kostis ning ütles: „Langenud, langenud on Paabel, ja kõik ta ebajumalate kujud on maha puruks löödud.”
Mu rehena pekstud ja tallatud rahvas! Mida ma kuulsin vägede Issandalt, Iisraeli Jumalalt, seda ma kuulutan teile!
Ennustus Duuma ja Araabia kohta Ennustus Duuma kohta:
 Mulle hüütakse Seirist: „Vahimees, ons palju veel ööd? Vahimees, ons palju veel ööd?”

Vahimees vastab: „Hommik tuleb, aga öö tuleb ka! Kui tahate küsida, küsige, tulge uuesti tagasi!”
Ennustus Araabia kohta:
 Ööbige Araabia tihnikuis, dedanlaste karavan!

Minge vastu janustele, viige neile vett! Teemamaa elanikud, astuge oma leivaga põgenike ligi!
Sest nad põgenevad mõõkade eest, paljastatud mõõga eest, vinnastatud ammu eest ja sõja raskuste eest.

  Sest Issand ütles mulle nõnda: „Veel aasta, palgalise aastate
 sarnaselt, ja kõik Keedari hiilgus on kadunud.

Jääk ammumeeste arvust, Keedari kangelaste arvust jääb väheseks.
 Jah, Issand, Iisraeli Jumal, on rääkinud.”