Piibel.NET
Joel
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Kohtupäev Joosafati orus Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,
kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu + Nimi Joosafat tähendab 'Issand mõistab kohut'.  ; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa;
sellepärast et nad on liisku heitnud mu rahva pärast, on andnud poeglapse hoora vastu ja on müünud tütarlapse veini eest, mida nad jõid.

  Ja mis on teilgi minuga tegemist, Tüüros ja Siidon ja kogu vilistite maa? Kas tahate mulle millegi eest kätte tasuda? Aga kui te mulle kätte tasute, siis ma saadan kiiresti teie teod teie eneste pea peale tagasi.
Sest te olete võtnud mu hõbeda ja kulla ning olete viinud mu ilusad väärtasjad oma paleedesse.
Te olete müünud Juuda lapsi ja Jeruusalemma lapsi kreeklastele, et saata neid kaugele nende oma maast.
Vaata, ma panen nad liikvele paigast, kuhu te nad olete müünud, ja saadan teie teod teie eneste pea peale tagasi.
Ma müün teie pojad ja tütred Juuda lastele, ja need müüvad nad seebalastele, ühele kaugele rahvale. Jah, Issand on rääkinud.

  Kuulutage seda paganate seas, valmistuge pühaks sõjaks, innustage kangelasi; astugu ligi ja mingu üles kõik sõjamehed!
Taguge oma sahad mõõkadeks ja sirbid piikideks! Nõdergi öelgu: „Ma olen kangelane!”
Rutake ja tulge, kõik paganad naabrusest, ja kogunege! Vii, Issand, sinna alla oma kangelased!
Paganad asugu teele ja mingu Joosafati orgu, sest seal ma istun ja mõistan kohut kõigi ümberkaudsete rahvaste üle!
Pistke sirp vilja külge, sest lõikus on valminud! Tulge, sõtkuge, sest surutõrs on täis! Tõrred voolavad üle, sest nende kurjus on suur.
Rahvahulk on rahvahulga kõrval Otsuseorus. Sest Issanda päev ligineb Otsuseorus.
Päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära.
Juuda vabastus ja õitseng Issand möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga Issand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele.
Siis te tunnete, et mina olen Issand, teie Jumal, kes elab Siionis oma pühal mäel. Jeruusalemm saab pühaks ja võõrad ei käi enam temast läbi.

  Ja sel päeval sünnib, et mäed tilguvad värsket veini ja künkad voolavad piima; kõigis Juuda nõgudes voolab vesi ja Issanda kojast voolab välja allikas ning kastab Sittimi orgu.
Egiptus jääb lagedaks ja Edom saab kõrbeks vägivalla pärast Juuda laste kallal, sellepärast et nad oma maal on valanud süütut verd.
Aga Juuda jääb asustatuks igavesti ja Jeruusalemm põlvest põlve.
Ma tasun kätte nende vere eest, mille eest ma seni ei ole kätte tasunud. Ja Issand elab Siionis.”