Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Jeesus julgustab jüngreid Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!
Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis
 oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?

Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle
 tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus
 olen mina.

Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”
Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me
 siis võime teada teed?”

Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
 minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.

Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te
 tunnete teda ja olete teda näinud.”

Filippus aga ütles talle: „Issand, näita meile Isa, ja me jääme
 rahule!”

Jeesus ütles talle: „Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei
 ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on
 näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!?

Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu,
 mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus,
 teeb oma tegusid.

Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu
 muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu.

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb
 neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid,
 sest mina lähen Isa juurde

ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks
 kirgastatud Pojas.

Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
Tõotus Püha Vaimu tuleku kohta Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks
 teiega igavesti:

Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda
 ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde
 ja on teie sees.

Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.
Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete
 mind, sest mina elan ja ka teie peate elama.

Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja teie minus
 ja mina teis.

Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes
 armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina
 armastan teda ning näitan talle ennast.”

Talle ütles Juudas, mitte Iskariot: „Issand, mis see on,
 et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale?”

Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab
 minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme
 tema juurde.

Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete,
 ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud.

Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides.
Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema
 õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen
 öelnud.

Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna
 teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu
 araks!

Te kuulsite, et ma ütlesin teile: „Ma lähen ära ja tulen tagasi
 teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma
 lähen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina.”

Ja nüüd ma olen teile seda öelnud, enne kui see sünnib, et te
 usuksite, kui see sünnib.

Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal
 ei ole mingit voli mu üle,

vaid et maailm saaks aru, et mina armastan Isa ja teen nõnda, nagu
 Isa mind on käskinud. Tõuske, läki siit minema!”