Piibel.NET
IiobIiob
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Iiobi vagadus pannakse proovile Uusimaal oli mees, Iiob nimi. See mees oli vaga ja õiglane,
 ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast.

Temale sündis seitse poega ja kolm tütart.
Tema karjas oli seitse tuhat lammast ja kitse, kolm tuhat
 kaamelit, viissada paari härgi, viissada emaeeslit, ja tal oli
 väga palju peret; see mees oli rikkaim kõigist hommikumaalastest.

Tema pojad käisid ja pidasid pidusid üksteise kodades,
 igaüks omal päeval; nad läkitasid käskjalad oma kolme õe järele ja
 kutsusid nad enestega sööma ja jooma.

Aga kui pidupäevad olid ringi teinud, siis Iiob läkitas
 käskjalad poegade järele ja pühitses neid; ta tõusis hommikul vara ja
 ohverdas põletusohvreid, igaühe eest ühe, sest Iiob mõtles:
 „Võib-olla on mu pojad pattu teinud ja südames Jumalat neednud.”
 Nõnda tegi Iiob alati.

Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda
 ees, tuli ka saatan nende sekka.

Ja Issand küsis saatanalt: „Kust sa tuled?” Ja saatan
 vastas Issandale ning ütles: „Maad mööda hulkumast ja
 rändamast.”

Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu
 sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane
 mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.”

Saatan vastas Issandale ning ütles: „Kas Iiob asjata
 Jumalat kardab?

Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta
 kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema
 kätetööd ja ta kari on siginenud maal.

Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal
 on! Kas ta siis õnnistab su palet?”

Siis Issand ütles saatanale: „Vaata, kõik, mis tal on,
 olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!” Ja
 saatan läks Issanda juurest ära.

Ja ühel päeval, kui ta pojad ja tütred olid söömas ja
 veini joomas oma vanima venna kojas,

tuli käskjalg Iiobi juurde ja ütles: „Härjad olid kündmas
 ja emaeeslid nende kõrval söömas,

aga seebalased tulid kallale ja võtsid need ära ja lõid
 poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle
 teatama.”

Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles: „Jumala tuli
 langes taevast ning süütas lambad, kitsed ja poisid ning põletas nad
 ära. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama.”

Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles: „Kaldealased
 tegid kolm salka ja tungisid kaamelite kallale ning võtsid need
 ära ja lõid poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin
 seda sulle teatama.”

Kui ta alles rääkis, tuli veel üks käskjalg ja ütles: „Su pojad ja
 tütred olid söömas ja veini joomas oma vanima venna kojas.

Vaata, siis tuli kõrbe poolt suur tuul, tõukas koja nelja
 nurka ja see langes noorte meeste peale, nõnda et nad surid.
 Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama.”

Siis Iiob tõusis ja käristas oma kuue lõhki, ajas pea
 paljaks, heitis maha, kummardas

ja ütles:
 „Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud!”


  Kõige selle juures ei teinud Iiob pattu ega rääkinud
 Jumala kohta halba.