Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
47Elustava veega templiallikas Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde. Ja vaata, vesi
 voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli
 ida pool; ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt,
 lõuna poolt altarit.

Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu ja laskis mind
 minna väljastpoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool; ja
 vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast.

Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes
 ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna:
 vett oli pahkluudeni.

Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna:
 vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi
 minna: vett oli niueteni.

Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi, millest ma ei
 saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras
 ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna.

Siis ta küsis minult: „Inimesepoeg, kas oled seda näinud?”
 Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast.

Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga
 palju puid, nii siin- kui sealpool.

Ja ta ütles mulle: „Need veed voolavad idapoolsetele
 aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre; nende
 merre jõudes paraneb seal vesi.

Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed
 iganes tulevad, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu; sest
 kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik
 ellu seal, kuhu see jõgi tuleb.

Ja kalamehed seisavad selle ääres: Een-Gedist kuni
 Een-Eglaimini on see võrkude kuivatuspaigaks; seal on igasugu
 kalu, nagu suure mere kalu, väga palju.

Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane: need jäävad
 soolaseks.

Ja jõe ääres, selle kaldal siin- ja sealpool kasvab
 kõiksugu viljapuid; nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe:
 nad kannavad igas kuus uudsevilja, sest vesi nende jaoks voolab
 pühamust; nende vili on toiduks ja nende lehed terviseks.”

Iisraeli suguharude maa piirid Nõnda ütleb Issand Jumal: „Need on maa piirid, milles te peate
 jaotama maa pärisosadeks Iisraeli kaheteistkümnele suguharule:
 Joosepile kaks osa.

Te saate selle pärisosaks, niihästi üks kui teine, sest ma
 olen oma käe üles tõstnud vandudes, et ma annan selle teie
 vanemaile; ja nii saab see maa teile pärisosaks.

Ja see on maa piir põhjakaares: suurest merest Hetloni
 suunas Sedadi teelahkmeni,

Hamat, Beerota, Sibrajim, mis on Damaskuse maa-ala ja Hamati
 maa-ala vahel, Haasar-Hattikon, mis on Haurani piiril:

see on piir merest Haasar-Eenonini; Damaskuse maa-ala on
 põhja pool, veel põhja pool on Hamati maa-ala; see on põhjakaar.

Ja idakaares: Haurani ja Damaskuse vahelt ja Gileadi ja
 Iisraeli maa vahelt piki Jordanit on piir kuni Idamereni,
 Taamarini; see on idakaar.

Ja lõunakaares, lõuna suunas: Taamarist Meriba veeni, mis
 on Kaadesis, kuni jõeni suure mere ääres; see on lõunakaar.

Ja läänekaares on piiriks suur meri kuni vastu Hamati
 teelahet; see on läänekaar.

Jaotage see maa eneste vahel Iisraeli suguharude järgi!
Jaotage see liisu läbi pärisosadeks enestele ja
 võõrastele, kes asuvad teie keskel ja kes on teie keskel lapsi
 sünnitanud; nad olgu teile nagu pärismaised Iisraeli laste hulgas:
 nad saagu koos teiega liisu läbi pärisosa Iisraeli suguharude
 seas!

Selles suguharus, kelle juures võõras asub, peate temale
 andma ta pärisosa, ütleb Issand Jumal.