Piibel.NET
Pauluse kiri efeslasteleEfesose
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Apostlist kui Jumala armu teenrist Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie,
 paganate heaks.

Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis
 minu kätte on antud teie heaks!

Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma
 eespool lühidalt kirjutasin.

Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest,
mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii,
 nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja
 prohvetitele Vaimus:

et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja
 kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.

Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse
 kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel.

Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see
 arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest

ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis
 on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud.

Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu
 taevastele valitsustele ja meelevaldadele

ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks
 meie Issandas Kristuses Jeesuses,

kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs
 Jumalale.

Seetõttu ma kutsun teid üles mitte loobuma, kui mind ahistatakse
 teie pärast - see on teie kirkus.

Palve Kristuse armastuse mõistmiseks Sellepärast ma põlvitan Isa ees,
kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,
et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu
 läbi tugevaks seesmise inimese poolest,

et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite
 juurdunud ja kinnitatud armastuses,

et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on
 armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus,

ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et
 te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju
 rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,

temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest
 ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.