Piibel.NET
Otsing Trk 9:1-12
(12 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Saalomoni tark. 9 „Vanemate Jumal ja halastuse Issand, kes sa oma sõnaga oled teinud kõik,
ja oma tarkuses oled valmistanud inimese, et ta valitseks sinu poolt loodut,
korraldaks maailma jumalakartuse ja õiglusega ning mõistaks kohut ausa meelega.
Anna mulle sinu aujärgede juures olevat tarkust ja ära arva mind välja sinu laste hulgast!
Sest mina olen sinu sulane ja sinu teenija poeg, nõder inimene ja üürikese elueaga, liiga väeti aru saama kohtust ja Seadusest.
Kui keegi olekski täiuslik inimeste hulgas, ometi ei pandaks teda millekski, kui temal puudub sinu tarkus.
Sina oled minu valinud kuningaks sinu rahvale ja kohtumõistjaks sinu poegadele ja tütardele.
Sina käskisid mind ehitada templi sinu pühale mäele ja altari sinu asupaiga linna, selle püha telgiga sarnaseks, mille sina esialgu valmistasid.
Sinu juures on tarkus, ta tunneb su tegusid, ta oli juures siis, kui sina lõid maailma, ta teab, mis on meeldiv sinu silmis ja mis on õige sinu käskude kohaselt.
Läkita tema pühadest taevastest ja saada oma hiilguse aujärjelt, et ta koos minuga tööd teeks ja ma teaksin, mis on sinule meelepärane!
Sest tema teab ja mõistab kõike ning juhatab mind mõistlikult minu tegudes ja hoiab mind oma auhiilguses.
Siis kiidetakse minu tegusid ja ma juhin sinu rahvast õigesti ning olen oma isa aujärje vääriline.