Piibel.NET
Otsing Trk 6:1-11; Ps 82:3-4,6-7; Lk 17:11-19
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 82 Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele, mõistke õigust viletsale ja kehvale!
Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest!
Mina küll ütlesin: Teie olete jumalad ja olete kõik Kõigekõrgema lapsed.
Siiski te surete kui inimesed ja langete kui kes tahes vürstidest.
Luuka 17 Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi.
Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma.
Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!”
Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks.
Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades
ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane.
Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa?
Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?”
Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud!”
Saalomoni tark. 6 Kuulge siis, kuningad, ja mõistke; õppige, ilmamaa kohtumõistjad!
Pange tähele, rahvahulkade valitsejad, ja kes olete uhked paganate jõukuse pärast!
Sest teie valitsus on Issanda antud, ja võim on Kõigekõrgemalt, kes teie tegusid kaalub ja kavatsusi uurib.
Sest kuigi te olete tema kuningriigi teenrid, ei ole teie õigesti kohut mõistnud ega Seadust valvanud, ei ole teinud Jumala tahte kohaselt.
Kohutavalt ja äkitselt astub ta teile vastu, sest ülemusi tabab karm kohus.
Väikseimat küll vabandatakse halastuse pärast, vägevaid aga katsutakse vägevasti läbi.
Sest kõigi Valitseja ei karda kedagi ega tagane jõu ees. Tema ise on ju teinud väikese ja suure ning kannab ühtviisi hoolt kõigi eest.
Vägevat ootab aga range läbikatsumine.
Teile siis, ainuvalitsejad, on minu sõnad, et te õpiksite tarkust ega eksiks.
Sest kes pühadusi pühaks peavad, neid pühitsetakse, ja kes neis on õpetust saanud, neid kaitstakse.
Paluge seepärast minu sõnu, igatsege neid, siis teid õpetatakse!