Piibel.NET
Otsing Trk 2:1a,12-22; Ps 34:17-18,19-20,21 23; Jh 7:1-2,10,25-30
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 34 Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus.
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.
Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja.
Johannese 7 Pärast seda käis Jeesus mööda Galileamaad, sest ta ei tahtnud rännata Juudamaal, kuna juudid otsisid võimalust teda tappa.
Aga juutide lehtmajadepüha oli lähedal.
Aga kui Jeesuse vennad olid pühiks üles läinud, läks temagi, aga ta ei läinud avalikult, vaid otsekui salaja.
Siis mõned jeruusalemlastest ütlesid: „Eks ta ole seesama, kelle tapmiseks nad otsivad võimalust?
Ja ennäe, ta räägib avalikult, ja talle ei öelda midagi! Kas ehk ülemad on tõesti ära tundnud, et tema ongi Messias?
Kuid me teame teda, kust ta on pärit, aga kui tuleb Messias, siis ei tea keegi, kust ta on.”
Siis hüüdis Jeesus pühakojas õpetades valjusti: „Jah, mind te teate ja teate ka, kust ma olen. Ent mina ei ole tulnud iseenesest, vaid tõeline on tema, kes minu on saatnud ja keda teie ei tunne.
Mina tunnen teda, sest ma olen tulnud tema juurest ja tema on minu läkitanud.”
Nüüd nad otsisid võimalust teda vahistada, ometi ei pannud keegi kätt ta külge, sest tema tund ei olnud veel tulnud.
Saalomoni tark. 2 Sest nad ütlevad endamisi, arutledes valesti: „Meie elu on lühike ja kurb, ei ole rohtu inimese surma vastu ega ole teada, kes päästaks surmavallast.
Varitsegem õiget, sest ta on meile tülikas ja on vastu meie tegudele, laidab meid seaduserikkumise pärast ja heidab meile ette meie kasvatuse puudujääke.
Tema kuulutab, et ta tunneb Jumalat, ja nimetab ennast Issanda lapseks.
Tema on saanud etteheiteks meie mõtetele, juba pealtnäha on ta meile koormaks.
Sest tema elu ei ole niisugune nagu teistel ja tema teed on erinevad.
Tema peab meid võltsiks ja hoidub meie teedest kui rüvedaist. Tema kiidab õndsaks õigete lõppu ja kiitleb, et Jumal on tema isa.
Vaadakem, kas tema sõnad on tõde, ja uurigem, missugune on ükskord tema enese lõpp!
Sest kui see õige on Jumala poeg, küllap siis Jumal tema eest ka hoolitseb ja päästab vastaste käest.
Pangem ta proovile pilke ja piinamisega, et tema tublidust tundma õppida ja vastupidavust uurida!
Mõistkem ta häbistavasse surma, kuigi temal olevat kaitse, nagu ta ise ütleb.”
Nõnda nad mõtlevad, aga eksivad, sest nende kurjus on nad pimestanud.
Nad ei mõista Jumala saladusi, ei looda vagaduse tasu ega pea auasjaks laitmatuid hingi.