Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Toobit
13Toobiti kiituslaulJa Toobit kirjutas üles palve, rõõmulaulu, ja ütles: 
„Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti,
 ja tema kuningriik,
 sest tema karistab ja halastab,
 viib alla surmavalda ja toob jälle üles,
 ja ükski ei saa põgeneda tema käest! 

Ülistage teda, Iisraeli lapsed, paganate ees,
 sest tema on meid pillutanud nende keskele! 

Kuulutage seal tema suurust,
 ülendage teda kõigi elavate ees,
 sest tema on meie Issand ja Jumal,
 tema on meie isa ikka ja igavesti! 

Tema karistab meid meie ülekohtu pärast,
 aga halastab jälle,
 ja kogub meid kõigi paganate hulgast,
 kuhu iganes teid on nende keskele pillutatud. 

Kui te pöördute tema poole
 kõigest südamest ja kõigest hingest,
 ja teete tema ees seda, mis õige on,
 siis pöördub ka tema teie poole
 ega peida oma palet teie eest. 

Pange tähele, mida ta teiega teeb,
 ja tänage teda täiel häälel,
 kiitke õigluse Issandat
 ja ülistage igavest Kuningat! 

Mina tänan teda oma vangipõlvemaal,
 kuulutan tema võimsust ja suursugusust
 patusele rahvale.
 Pöörduge, patused, ja tehke õigust tema ees!
 Kes teab, vahest ta võtab teid vastu
 ja osutab teile halastust! 

Oma Jumalat ma ülistan,
 minu hing ülistab taeva Kuningat
 ja rõõmustab tema suursugususest! 

Jeruusalemmas tänagu teda kõik ja ütelgu:
 „Jeruusalemm, pühamu linn,
 tema küll karistab sind
 sinu laste tegude pärast,
 aga ta halastab jälle
 õigete inimeste laste peale. 

Täna Issandat kaunilt
 ja kiida igavest Kuningat,
 et taas ehitatakse rõõmuga
 tema eluase sinu sees, 

et ta sinus rõõmustaks vange
 ja armastaks õnnetuid
 igavesti põlvest põlve! 

Paljud rahvad tulevad kaugelt
 Issanda Jumala nime juurde, annid käes,
 annid taeva Kuningale.
 Põlv põlve järel toob sulle rõõmustust. 

Neetud olgu kõik, kes sind vihkavad,
 õnnistatud kõik, kes sind armastavad igavesti! 

Hõiska ja rõõmusta
 õigete inimeste laste pärast,
 sest nemad kogutakse,
 ja nad ülistavad õigete Issandat!
 Õndsad on, kes sind armastavad,
 nad saavad rõõmsaks sinu rahu pärast. 

Õndsad on, kes olid kurvad
 kõigi sinu karistuste pärast,
 sest nad tunnevad sinust rõõmu,
 kui näevad kogu sinu auhiilgust,
 ja nad on igavesti rõõmsad.
 Kiida, mu hing, Jumalat, suurt Kuningat! 

Sest Jeruusalemm ehitatakse safiirist ja smaragdist,
 sinu müürid on kalliskividest,
 tornid ja kaitsevallid on puhtast kullast.
 Ja Jeruusalemma tänavad sillutatakse
 berülli, rubiini ja Oofiri kiviga. 

Kõik tema kurud kuulutavad: „Halleluuja!”
 ja ülistavad, üteldes: „Kiidetud olgu Jumal,
 kes sind on ülendanud, ikka ja igavesti!””