Piibel.NET
Otsing Srk 48:1–14; Ps 97:1–2,3–4,5–6,7; Mt 6:7–15
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 97 Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk!
Pilved ja pimedus on tema ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus.
Tuli käib tema palge ees ja põletab vaenlased tema ümber.
Tema välgud valgustavad maailma, maa näeb ning vabiseb.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees.
Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema au.
Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad ebajumalaist. Kummardage teda, kõik jumalad!
Matteuse 6 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]
Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,
kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.
Siiraki 48 Ja Eelija tõusis, prohvet otsekui tuli, tema sõna põles nagu tõrvik.
Tema saatis neile näljahäda, ja suures ägeduses vähendas nende sugu.
Issanda sõnaga sulges ta taeva ja selsamal kombel laskis ta tule kolm korda alla tulla.
Kuidas küll sind austati, Eelija, sinu imetegude pärast! Kes võiks kiidelda, et ta on sinuga sarnane,
kes sa Kõigekõrgema sõnaga äratasid surnu surmast ja surmavallast,
kes sa kihutasid kuningaid hukatusse ja auväärseid nende asemeilt,
kes sa kuulsid Siinail ähvardust ja Hoorebil karistusotsuseid,
kes sa võidsid kuningaid kättemaksjaiks ja prohveteid sinu järeltulijaiks,
sind võeti üles tulemöllus tuliste hobustega vankris,