Piibel.NET
Otsing Srk 44:16-45:22
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Siiraki 44 Eenok meeldis Issandale ja võeti ära: ta oli meeleparanduse eeskujuks tulevastele põlvedele.
Noa leiti olevat täiesti õige, viha ajal sai ta lunahinnaks: sellepärast jäi ta maa peale alles, kui veeuputus tuli.
Temaga tehti igavene leping, et kõike elavat ei hävitata enam veeuputusega.
Aabraham oli paljude rahvaste suur isa, ja au poolest ei leidu temaga sarnast,
tema pidas kinni Kõigekõrgema Seadusest ja astus temaga lepingusse. Ta kinnitas lepingu omaenese ihul ja katsumuses leiti ta olevat ustav.
Sellepärast on temale vandega kinnitatud, et rahvaid õnnistatakse tema soo nimel, et ta tehakse paljuks otsekui liiv, et ta järeltulijad tõstetakse kõrgele nagu taevatähed ja neid lastakse pärida merest mereni ning jõest kuni ilmamaa ääreni.
Ja nõnda on kinnitatud ka Iisakile tema isa Aabrahami pärast:
õnnistus ja leping kõigile inimestele, mis pidi jääma Jaakobi pea peale. Issand märkis ta oma õnnistusega ja andis talle pärandi. Ja tema jagas selle osadeks, jaotades need kaheteistkümnele suguharule.
Siiraki 45 Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele: Moosese, kelle mälestus on õnnistuseks.
Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks.
Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas temale pisut oma auhiilgusest.
Tema ustavuse ja alandlikkuse pärast ta pühitses teda, valis tema kõigi inimeste hulgast,
laskis tal kuulda oma häält ja viis ta tumedasse pilve. Ja palgest palgesse andis ta temale käsud, elu ja tunnetuse seaduse, et ta õpetaks Jaakobile lepingut ja Iisraelile tema õiguskorda.
Aaroni, tema venna Leevi suguharust, ülendas Issand pühaks, temaga sarnaseks.
Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti. Ta rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Ta riietas teda suurima toredusega ja määras temale kindlad esemed: püksid, ülekuue ja õlarüü.
Ta ümbritses teda granaatõuntega, paljude kuldkellukestega ümberringi, mis helisesid, kui ta astus, et templis kuulduks kõla meeldetuletuseks tema rahva poegadele.
Ja veel: püha kuuega, kullast, sinisest ja purpurpunasest lõngast, kirjatud töö; selle juurde: kohtu-rinnakilp uurimi ja tummimiga, helepunasest korrutatud lõngast, kunstipärane töö,
pitsatitaoliselt uurendatud kalliskividega kuldraamistuses, kivikirjaja töö, meeldetuletuseks uurendatud kirjaga vastavalt Iisraeli suguharude arvule;
ja kuldlaubaehe peakatte küljes, püha pitsati jäljendiga, uhke aumärk, suurepärane töö, silmailu, veetlev kaunistus.
Enne Aaronit ei ole seesugust olnud, eales ei ole seda kandnud võõras, vaid ainult tema oma pojad ja tema järeltulijad üha edasi.
Tema ohvrid põletati täiesti kaks korda päevas, alaliselt.
Mooses täitis tema käed ja võidis teda püha õliga. Sellest tuli igavene leping temaga ja tema sooga taeva päeviks: teenida Issandat, olla preestriks ja õnnistada tema rahvast tema nimel.
Ta valis Aaroni kõigi elavate hulgast Issandale ohvrit tooma: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.
Ta andis temale oma käsud, meelevalla seaduste üle, et õpetada Jaakobile oma tunnistusi ja valgustada Iisraeli oma Seaduses.