Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Sefanja
3Jeruusalemma süü ja lunastusHäda tõrksale ja roojasele linnale,
 kes on rõhuja! 

Ta ei ole kuulanud häält,
 ei ole võtnud õpetust,
 ei ole lootnud Issanda peale,
 ei ole liginenud oma Jumalale. 

Ta vürstid temas
 on möirgavad lõvid,
 ta kohtumõistjad
 on õhtused hundid,
 kes ei jäta midagi hommikuni. 

Ta prohvetid on jultunud,
 truuduseta mehed,
 ta preestrid teotavad pühamut,
 rikuvad Seadust. 

Issand tema keskel on õiglane,
 tema ei tee ülekohut;
 tema toob igal hommikul
 valguse ette oma õiguse,
 ei see jää tulemata!
 Aga ülekohtutegija ei tunne häbi. 

Ma olen hävitanud paganaid,
 nende nurgatornid on rüüstatud;
 ma olen teinud nende tänavad tühjaks,
 käidamatuks;
 nende linnad on laastatud,
 inimtühjad, elaniketa. 

Ma mõtlesin:
 Küllap sa kardad mind,
 küll sa võtad õpetust,
 et tema eluaset ei kaotataks;
 et sa peaksid meeles kõike,
 mis ma talle käsuks olen andnud.
 Aga ometi olid nad agarad
 tegema kurja kõigi oma tegudega. 

Seepärast oodake mind,
 ütleb Issand,
 päeva, kui ma tõusen saagile!
 Sest minu õigus on koguda rahvaid,
 koondada kuningriike,
 et valada nende peale välja oma meelepaha,
 kogu oma tuline viha,
 sest mu püha viha tules
 peab hävima kogu maa. 

Sest siis ma puhastan rahvaste huuled,
 et nad kõik võiksid hüüda Issanda nime,
 teenida teda õlg õla kõrval. 

Siis toovad mulle roaohvreid
 minu poole palvetajad,
 hajuvil olijad,
 teiselt poolt Etioopia jõgesid. 

Sel päeval pole sul vaja häbeneda
 ühegi oma teo pärast,
 millega sa oled üles astunud minu vastu,
 sest siis ma kõrvaldan su keskelt
 su ülemeelikud hooplejad,
 ja sa ei ole enam ülbe
 mu pühal mäel. 

Aga ma jätan su keskele alles
 vaese ja viletsa rahva,
 ja need otsivad pelgupaika
 Issanda nimes. 

Iisraeli jääk ei tee ülekohut
 ega räägi valet
 ja nende suus ei leidu
 kavalat keelt.
 Tõesti, nad käivad karjas ja puhkavad
 ja ükski ei peleta neid. 

Hõiska, Siioni tütar,
 hüüa, Iisrael!
 Rõõmusta ja rõkata kogu südamest,
 Jeruusalemma tütar! 

Issand on võtnud tagasi
 kohtuotsuse sinu kohta,
 ta on pööranud ära
 su vaenlase.
 Issand, Iisraeli kuningas,
 on su keskel,
 enam pole sul vaja
 näha õnnetust. 

Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale:
 Ära karda, Siion,
 ärgu lõtvugu su käed! 

Issand, sinu Jumal, on su keskel,
 kangelane, kes aitab.
 Ta rõõmustab sinu pärast väga,
 ta uuendab oma armastust sinuga,
 ta tunneb hõisates sinust rõõmu. 

Ma võtan sinult ära need,
 kes on pühade pärast kurvad;
 teotus on koormaks tema peal. 

Vaata, sel ajal teen ma lõpu
 kõigile su rõhujaile.
 Ma aitan lonkajat ja kogun äraaetu;
 ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks
 kõigis maades,
 kus nad on pidanud häbenema. 

Sel ajal toon ma teid,
 sel ajal kogun ma teid,
 sest ma teen teid kuulsaiks ja ülistatuiks
 kõigi maa rahvaste seas,
 kui ma teie eneste nähes
 pööran teie saatuse,
 ütleb Issand.”