Piibel.NET
Otsing Rm 8,14;Mt 3,13–17; Js 42,1–9; Ps 89,20–53;1Kr 1,26–31
(55 vastet, leht 1 3-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 89 Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid: „Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.
Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud.
Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda.
Vaenlane ei saa teda üllatada ega ülekohtune inimene teda maha rõhuda,
vaid mina taon puruks ta vaenlased ta eest ja löön maha tema vihkajad.
Ja mu ustavus ja mu heldus on temaga, ja tema sarv tõstetakse kõrgele minu nimes.
Ja ma panen tema käe mere peale ja ta parema käe jõgede peale.
Tema hüüab mind: Sina oled minu Isa, mu Jumal, mu päästekalju!
Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.
Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima.
Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.
Kui ta lapsed hülgavad mu Seaduse ega käi mu määruste järgi,
kui nad teotavad mu korraldusi ega pea mu käske,
siis ma küll nuhtlen nende üleastumisi vitsaga ja nende pahategusid hoopidega,
kuid oma heldust ma ei tühista ega tee valeks oma ustavust.
Ma ei riku oma lepingut ega muuda seda, mis on lähtunud mu huulilt.
Ma olen korra vandunud oma pühaduse juures; tõesti, ma ei valeta Taavetile.
Tema sugu püsib igavesti ja tema aujärg nagu päike minu ees;
nagu kuu peab ta jääma igavesti kindlaks ja nagu ustav tunnistaja pilvedes!” Sela.
Ja ometi oled sa tema ära tõuganud ja ära põlanud, sa oled saanud täis raevu oma võitud mehe vastu.
Sa oled tühistanud oma sulase lepingu, sa oled maani häbistanud tema krooni.
Sa oled kiskunud maha kõik tema müürid, sa oled tema kindlused teinud varemeiks.
Kõik, kes seda teed mööda käivad, rüüstavad teda, ta on saanud teotuseks oma naabritele.
Sa oled suureks tõstnud tema rõhujate parema käe, sa oled rõõmustanud kõiki tema vaenlasi.
Sa oled tagasi pööranud ka tema mõõgatera ega ole teda püsti hoidnud sõjas.