Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
97Jumala valitsus ja võimIssand on kuningas, maa ilutsegu!
 Rõõmustagu saarte hulk! 

Pilved ja pimedus on tema ümber,
 õigus ja õiglus on ta aujärje alus. 

Tuli käib tema palge ees
 ja põletab vaenlased tema ümber. 

Tema välgud valgustavad maailma,
 maa näeb ning vabiseb. 

Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees,
 kogu ilmamaa Issanda ees. 

Taevad kuulutavad tema õigust
 ja kõik rahvad näevad tema au. 

Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad,
 kes kiitlevad ebajumalaist.
 Kummardage teda, kõik jumalad! 

Siion kuuleb seda ja rõõmustab,
 ja Juuda tütred ilutsevad
 sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand. 

Sest sina, Issand, oled Kõigekõrgem
 üle kogu ilmamaa,
 sa oled väga ülendatud
 üle kõigi jumalate. 

Teie, kes armastate Issandat,
 vihake kurja!
 Tema hoiab oma vagade hingi,
 ta kisub nad ära õelate käest. 

Valgus koidab õigele
 ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. 

Rõõmustage Issandas, te õiged,
 ja tänage tema püha nime!