Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
66Tänulaul imelise abi eestLaulujuhatajale: laul ja lauluviis.
 Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! 

Ülistage mängides tema nime au,
 andke temale au ja kiitust! 

Öelge Jumalale:
 Kui kardetavad on sinu teod!
 Su suure väe pärast teesklevad
 su vaenlased su ees, 

kõik ilmamaa kummardab sind
 ja mängib sulle kiitust,
 ta mängib kiitust su nimele. Sela. 

Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
 kes on kardetav oma tegemistes
 inimlaste juures. 

Tema muudab mere kuivaks maaks;
 jalgsi minnakse läbi jõe;
 rõõmutsegem siis temast! 

Tema valitseb oma vägevuses igavesti,
 ta silmad on valvel paganarahvaste üle;
 kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela. 

Tänage, rahvad, meie Jumalat,
 kostku valjusti tema kiitus! 

Tema paneb elama meie hinge
 ega lase meie jalgu kõikuda. 

Sest sina, Jumal,
 oled meid läbi katsunud,
 sa oled meid sulatanud,
 nagu hõbedat sulatatakse. 

Sa vedasid meid võrku,
 sa panid vaotise meie niuetele. 

Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal,
 me sattusime tulle ja vette.
 Kuid sina viisid meid välja küllusesse. 

Ma lähen su kotta põletusohvritega,
 ma tasun sinule oma tõotused, 

milleks mu huuled avanesid
 ja mida mu suu ütles mu kitsikuses. 

Ma toon sulle lihavaid põletusohvreid
 koos jäärade ohvrisuitsuga;
 ma valmistan sulle ohvriks veiseid
 koos sikkudega. Sela. 

Tulge, kuulge kõik, kes kardate Jumalat,
 ma jutustan, mis tema on teinud mu hingele! 

Tema poole ma hüüdsin oma suuga
 ja tema ülistus oli mu keelel. 

Kui oleksin näinud oma südames nurjatust,
 ei oleks Issand mind kuulnud. 

Ent mu Jumal on mind kuulnud,
 ta on pannud tähele mu palvehäält. 

Tänu olgu Jumalale,
 kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
 ega ole mult ära võtnud oma heldust!