Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
50Õigest jumalateenistusestAasafi laul.
 Vägev Jumal Issand kõneleb
 ja hüüab ilmamaale
 päikese tõusust selle loojakuni. 

Siionist, kõige ilu täiusest,
 hakkab Jumal kiirgama. 

Meie Jumal tuleb ega vaiki,
 tuli põletab tema eel
 ja tema ümber möllab maru väga. 

Ta kutsub taeva ülalt ja maa,
 et kohut mõista oma rahvale. 

„Koguge mulle kokku mu vagad,
 kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!” 

Siis taevad kuulutavad tema õigust,
 sest Jumal on kohtumõistja.
 Sela. 

„Kuule, mu rahvas, ja ma räägin!
 Kuule, Iisrael, ma tunnistan su vastu:
 Jumal, sinu Jumal, olen mina! 

Ei ma sind noomi su ohvrite pärast,
 sest su põletusohvrid on mu ees alati. 

Ei ma võta su kojast härjavärsse
 ega sikke su taradest. 

Sest kõik metsloomad on minu omad,
 ja kariloomad tuhandeil mägedel. 

Ma tunnen kõiki mägede linde,
 ja loomad minu väljadel on mu juures. 

Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks seda sulle;
 sest maailm ja selle täius on minu päralt. 

Kas ma peaksin sööma härgade liha
 ja jooma sikkude verd? 

Too Jumalale ohvriks tänu
 ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! 

Ja hüüa mind appi ahastuse päeval;
 siis ma tõmban su sellest välja
 ja sina annad mulle au!” 

Aga õelale ütleb Jumal:
 „Mis on sul sellest,
 et sa jutustad mu seadustest
 ja võtad oma suhu minu lepingu? 

Sina ju vihkad õpetust
 ja heidad mu sõnad oma selja taha. 

Kui sa näed varast,
 siis sa oled meeleldi koos temaga
 ja sul on osa abielurikkujatega. 

Oma suu sa läkitad kurja rääkima
 ja su keel sepitseb pettust. 

Sa istud ja kõneled oma venna vastu
 ja laimad oma ema poega. 

Seda sa tegid, aga mina olin vait.
 Kas sa arvad, et mina olen niisugune nagu sina?
 Ma tahan sind noomida
 ja seda seada su silma ette!” 

Pange siis seda tähele
 teie, kes unustate Jumala,
 et ma ei murraks,
 ilma et keegi päästaks! 

Kes toob ohvriks tänu,
 see annab mulle au,
 ja kes paneb tähele teed,
 sellele ma annan näha Jumala päästet!