Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
145Jumala au ja helduse ülistusTaaveti kiituslaul.
 Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas!
 Ja ma tänan su nime ikka ja igavesti! 

Iga päev ma tänan sind
 ja kiidan su nime ikka ja igavesti! 

Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav,
 tema suurus on uurimatu! 

Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid,
 ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. 

Sinu võimsuse toredat hiilgust
 ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. 

Sinu kardetavast jõust räägitagu
 ja ma jutustan sinu suurtest töödest. 

Su suure headuse mälestust kuulutatagu
 ja su õiguse üle hõisatagu! 

Armuline ja halastaja on Issand,
 pika meelega ja suur helduselt. 

Hea on Issand kõigile
 ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. 

Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod,
 ja su vagad tänavad sind. 

Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest
 ja nad räägivad su vägevusest, 

et teada anda inimlastele tema vägevust
 ja tema riigi auhiilguse ilu. 

Sinu riik on kõigi ajastute riik
 ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. 

Issand toetab kõiki, kes on langemas,
 ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. 

Kõikide silmad ootavad sind
 ja sina annad neile nende roa omal ajal; 

sina avad oma käe
 ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. 

Õige on Issand kõigil oma teedel
 ja vaga kõigis oma tegudes. 

Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad,
 kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 

Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad,
 ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. 

Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad,
 ja hävitab kõik õelad. 

Issanda kiitust rääkigu mu suu
 ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele
 ikka ja igavesti!