Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
122Palve Jeruusalemma hea käekäigu eestPalveteekonna laul Taavetilt.
 Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
 „Lähme Issanda kotta!” 

Meie jalad seisid su väravais,
 Jeruusalemm. 

Jeruusalemm, kes oled ehitatud
 nagu hästi kokkuliidetud linn, 

kuhu läksid üles suguharud,
 Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile
 tänama Issanda nime. 

Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
 aujärjed Taaveti kojale. 

Paluge rahu Jeruusalemmale!
 Käigu hästi nende käsi,
 kes sind armastavad! 

Rahu olgu su müüride vahel,
 hea käekäik su kuninglikes kodades! 

Oma vendade ja oma sõprade pärast
 tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule! 

Issanda, meie Jumala koja pärast
 tahan ma otsida sulle head.