Piibel.NET
Otsing Ps 99; 4Ms 17:6-15; 1Pt 4:7-11
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 17 Aga järgmisel päeval nurises kogu Iisraeli laste kogudus Moosese ja Aaroni vastu, öeldes: „Te olete tapnud Issanda rahva!”
Aga kui kogudus kogunes Moosese ja Aaroni vastu ja nad pöördusid kogudusetelgi poole, vaata, siis kattis seda pilv ja Issanda auhiilgus ilmutas ennast.
Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelgi ette.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Minge ära selle koguduse keskelt ja ma hävitan nad silmapilkselt!” Siis nad heitsid silmili maha.
Ja Mooses ütles Aaronile: „Võta suitsutuspann, pane selle peale suitsutusrohtu ja vii kiiresti koguduse juurde ning toimeta nende eest lepitust, sest Issandalt on lähtunud vihahoog, nuhtlus on alanud!”
Ja Aaron tegi, nagu Mooses käskis, ja jooksis koguduse keskele, ja vaata, nuhtlus oli rahva seas juba alanud. Ta pani suitsutusrohtu pannile ja toimetas rahva eest lepitust.
Ja kui ta seisis surnute ja elavate vahel, pandi nuhtlusele piir.
Nuhtlusesse surnuid oli neliteist tuhat seitsesada, peale nende, kes olid surnud Korahi pärast.
Siis Aaron tuli tagasi Moosese juurde kogudusetelgi ukse ette, sest nuhtlus oli lakanud.
Psalm 99 Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa!
Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!
Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.
Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud.
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!
1. Peetruse 4 Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks.
Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga”.
Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata!
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.
Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.