Piibel.NET
Otsing Ps 99; 3Ms 9:1-11, 22-24; 1Pt 4:1-6
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
3. Moosese 9 Ja kaheksandal päeval kutsus Mooses Aaroni ja tema pojad ja Iisraeli vanemad
ning ütles Aaronile: „Võta enesele üks härgvasikas patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks, mõlemad veatud, ja too need Issanda ette!
Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: Võtke üks sikk patuohvriks ja üks vasikas ja üks lambatall, mõlemad aastased ja veatud, põletusohvriks!
Ja üks härg ja üks jäär tänuohvriks, ohverdamiseks Issanda ees, ja õliga segatud roaohver, sest täna Issand ilmutab ennast teile.”
Ja nad tõid, mida Mooses oli käskinud, kogudusetelgi juurde, ja terve kogudus tuli ning seisis Issanda ees.
Ja Mooses ütles: „Nõnda on Issand teid käskinud teha, et Issanda auhiilgus ilmutaks ennast teile.”
Ja Mooses ütles Aaronile: „Astu altari juurde ja valmista oma patuohver ja põletusohver ning toimeta lepitust enese ja rahva eest, nagu Issand on käskinud!”
Ja Aaron astus altari juurde ning tappis patuohvri vasika.
Ja Aaroni pojad tõid temale vere ja ta kastis oma sõrme verre ning määris altari sarvedele, aga ülejäänud vere ta valas altari aluse kõrvale.
Ja patuohvri rasva ja neerud ja maksarasva süütas ta altaril põlema, nagu Issand Moosest oli käskinud.
Ja liha ja naha ta põletas tulega väljaspool leeri.
Siis Aaron tõstis oma käe üles rahva poole ja õnnistas neid. Seejärel ta astus alla, olles ohverdanud patuohvri, põletusohvri ja tänuohvri.
Siis Mooses ja Aaron läksid kogudusetelki, tulid taas välja ning õnnistasid rahvast. Ja Issanda auhiilgus ilmutas ennast kogu rahvale.
Ja Issanda eest läks välja tuli ning põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad. Ja kogu rahvas nägi seda: nad hõiskasid ja heitsid silmili maha.
Psalm 99 Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa!
Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!
Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.
Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud.
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!
1. Peetruse 4 Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast,
nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi.