Piibel.NET
Otsing Ps 95; 1Aj 11:1-9; Ilm 7:13-17
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 11 Ja kogu Iisrael kogunes Taaveti juurde Hebronisse, öeldes: „Vaata, me oleme sinu luu ja liha!
Juba varem, siis kui Saul oli kuningas, olid sina Iisraeli väljaviijaks ja tagasitoojaks. Ja sinule on Issand, su Jumal, öelnud: Sina pead hoidma mu Iisraeli rahvast kui karjane ja sina pead olema mu Iisraeli rahva vürst!”
Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning Taavet tegi Hebronis Issanda ees nendega lepingu; siis nad võidsid Taaveti Iisraeli kuningaks, nagu Issand Saamueli läbi oli käskinud.
Seejärel läksid Taavet ja kogu Iisrael Jeruusalemma, see on Jebuusi; seal olid jebuuslased, maa elanikud.
Ja Jebuusi elanikud ütlesid Taavetile: „Siia sisse sa ei pääse!” Aga Taavet vallutas Siioni linnuse - see on nüüd Taaveti linn.
Taavet oli öelnud: „Kes esimesena lööb jebuuslasi, saab peameheks ja pealikuks!” Ja Joab, Seruja poeg, läks esimesena sinna üles ning sai peameheks.
Siis elas Taavet linnuses; sellepärast nimetati see Taaveti linnaks.
Ja ta ehitas linna ringikujuliselt ümber kantsi; ja Joab taastas ülejäänud linna.
Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest vägede Issand oli temaga.
Psalm 95 Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!
Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate.
Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud.
Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa.
Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!
Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält,
ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.
„Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd.
Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid.
Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse minu hingamisse!”
Ilmutuse 7 Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle: „Need seal valgetes rüüdes - kes nad on ja kust nad tulid?”
Ma vastasin talle: „Mu isand, sina tead.” Ning tema ütles mulle: „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.
Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle.
Neile ei tule iial enam nälga ega iial enam janu, ka ei lange nende peale päikest ega mingit lõõska,
sest Tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile; ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.”