Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 95; 1Aj 11:1-9; Ilm 7:13-17
(29 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, 
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. 
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. 
Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. 
Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses. 
Sest Issand tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka. 
Psalm 11Laulujuhatajale: Taaveti laul. Ma otsin pelgupaika Issanda juures. Kuidas te ütlete mu hingele: „Põgene mägedele nagu lind!” 
Sest vaata, õelad tõmbavad ammu vinna, nad asetavad nooled nöörile, et pimedas lasta siirameelsete pihta. 
Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha? 
Issand on oma pühas templis, Issand, kelle aujärg on taevas; tema silmad näevad igale poole, ta pilgud katsuvad läbi inimlapsi. 
Issand katsub läbi õige, aga õelat ja vägivalla armastajat vihkab ta hing. 
Ta laseb sadada õelate peale süsi, tuld ja väävlit; ja kõrvetav tuul on nende karikaosa. 
Sest Issand on õiglane, ta armastab õiglust; õiged saavad näha ta palet. 
Psalm 95 Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole! 
Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! 
Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. 
Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. 
Tema oma on meri, sest tema on selle teinud, ja tema käed on valmistanud kuiva maa. 
Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! 
Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält, 
ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes. 
„Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd. 
Nelikümmend aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin: Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid. 
Seepärast ma vandusin oma vihas: Nad ei pääse minu hingamisse!” 
Ilmutuse 7 Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle: „Need seal valgetes rüüdes - kes nad on ja kust nad tulid?”