Piibel.NET
Otsing Ps 85; Ho 5; Ap 2:22-36
(44 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 85 Laulujuhatajale: Korahi laste laul.
Issand, sul on olnud hea meel oma maast, sa oled pööranud Jaakobi vangipõlve.
Sa oled andnud andeks oma rahva pahateo ja oled katnud kinni kõik nende patud. Sela.
Sa oled koristanud kõik oma raevu, sa oled pöördunud oma tulisest vihast.
Taasta meid, meie pääste Jumal, ja lõpeta oma meelepaha meie vastu!
Kas sa oled meie peale tige igavesti ja jätkad oma viha põlvest põlve?
Kas sa meid ei elustaks taas, et su rahvas rõõmustuks sinus?
Issand, näita meile oma heldust ja anna meile oma abi!
Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole.
Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.
Hoosea 5 Kuulge seda, preestrid, ja pane tähele, Iisraeli sugu! Kuulata, kuninglik koda! Sest teid tabab kohus. Jah, te olete püüdepaelaks Mispale ja võrguks, mis on laotatud Taabori peale.
Te süvendate Sittimi kõlvatust, aga mina karistan teid kõiki.
Mina tunnen Efraimi ja Iisrael ei ole mu eest varjul; sest nüüd, Efraim, oled sa teinud hooratööd, Iisrael on ennast roojastanud.
Nende teod ei luba neil pöörduda oma Jumala poole, sest nende sees on hooruse vaim ja nad ei tunne Issandat.
Iisraeli kõrkus tunnistab temale otse näkku, Iisrael ja Efraim komistavad oma süü läbi, Juudagi komistab koos nendega.
Oma lammaste ja härgadega lähevad nad küll otsima Issandat, aga nad ei leia teda: ta on tõmbunud neist eemale.
Nad on olnud Issanda vastu truuduseta, sest nad on sünnitanud võõraid lapsi. Nüüd neelab „noorkuu” neid koos nende põldudega.
Puhuge sarve Gibeas, pasunat Raamas! Tõstke sõjakisa Beet-Aavenis! Juba ollakse sul kannul, Benjamin!
Efraim muutub karistuspäeval kõrbeks. Iisraeli suguharude keskel ma kuulutan tõde.
Juuda vürstid on saanud piirinihutajate sarnaseks; ma valan nende peale oma viha nagu vett.
Efraimile on liiga tehtud, õigus on rikutud, sest ta tahab käia käsu järgi.