Piibel.NET
Otsing Ps 84; 2Aj 29:1-11, 16-19; Hb 9:23-28
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Ajaraamat 29 Hiskija oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi oli Abija, Sakarja tütar.
Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud.
Oma valitsemise esimese aasta esimeses kuus avas ta Issanda koja uksed ja parandas need.
Ja ta laskis tulla preestrid ja leviidid ning kogus need idapoolsele väljakule.
Ta ütles neile: „Kuulge mind, leviidid! Pühitsege nüüd iseendid ja pühitsege Issanda, oma vanemate Jumala koda ja viige saast pühamust välja!
Sest meie vanemad on üle astunud ja kurja teinud Issanda, meie Jumala silmis ja on tema maha jätnud. Nad pöörasid ära oma palge Issanda elamu poolt ja pöörasid selja.
Nad sulgesid ka eeskoja uksed ja kustutasid lambid; nad ei toonud suitsutusohvreid ega ohverdanud pühamus põletusohvreid Iisraeli Jumalale.
Seepärast tabas Issanda viha Juudat ja Jeruusalemma ja ta tegi need ehmatuse, hirmu ja vilistamise põhjuseks, nagu te oma silmaga näete.
Jah, vaata, meie isad on langenud mõõga läbi ja meie pojad, meie tütred ja meie naised on sellepärast vangi viidud.
Nüüd on mul südame peal teha leping Issandaga, Iisraeli Jumalaga, et ta tuline viha meilt pöörduks.
Mu pojad, ärge nüüd puhake, sest Issand on teid valinud seisma tema ees, teda teenima ja olema temale teenreiks ning suitsutajaiks!”
Aga preestrid läksid Issanda koja siseruumi puhastama ja tõid kõik saasta, mis nad Issanda templist leidsid, Issanda koja õue; ja leviidid võtsid selle ning viisid välja Kidroni jõkke.
Nad hakkasid pühitsema esimese kuu esimesel päeval ja jõudsid kuu kaheksandal päeval Issanda koja eeskotta; nad pühitsesid Issanda koda kaheksa päeva ja lõpetasid esimese kuu kuueteistkümnendal päeval.
Siis nad läksid kuningas Hiskija juurde sisse ja ütlesid: „Me oleme puhastanud kogu Issanda koja, põletusohvrialtari ja kõik selle riistad.
Nõndasamuti oleme korda seadnud ja pühitsenud kõik riistad, mis kuningas Aahas oma valitsemisajal oli ära visanud, kui ta truudust murdis, ja vaata, need on Issanda altari ees.”
Psalm 84 Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Korahi laste laul.
Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot!
Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.
Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal!
Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.
Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.
Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet!